02 april 2020

2020-04-02-17.00: IAI bestrijdt coronavirus met UV-lichttechnologie - IAI fights coronavirus with UV light technology

Het potentieel virusbrekende UV-lichtsysteem ontwikkeld door IAI om het coronavirus te bestrijden. Screenshot YouTube

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel Aerospace Industries (IAI), het grootste ruimtevaart- en defensiebedrijf van Israël, heeft zich in strijd gemengd tegen het coronavirus.

Door Joop Soesan -

Het bedrijf dat onder meer onbemande antennesystemen, radars en communicatiesatellieten maakt, heeft zijn laboratoria en ingenieurs aan het werk gezet om mee te helpen de pandemie te bestrijden, zo meldt de Times of Israel.

Sinds het een week geleden de uitdaging is aangegaan, heeft het bedrijf al zijn eerste prototype bedacht: een machine die door middel val ultraviolet licht virussen en bacteriën kan doden.

Ziekenhuizen kunnen met behulp van dit apparaat kamers sneller gereed maken voor de behandeling van nieuwe patiënten. Tot nu toe vindt deze sterilisatie met chemicaliën plaats, zoals chloor of alcohol.

Onderzoek heeft aangetoond dat sterk UV-licht bacteriën en virussen kan doden, zei Avi van de luchtvaartafdeling van het bedrijf in een telefonisch interview met The Times of Israel. Zijn achternaam werd niet voor publicatie vrijgegeven.

De tests die in de IAI-laboratoria werden uitgevoerd toonden aan dat het systeem bestaande uit een groot statief met fluorescerende lampen met succes virussen binnen een bereik van twee meter kan vernietigen. De technologie wordt nu getest in het Shamir Medical Center.

Om ervoor te zorgen dat een kamer volledig steriel is, moet het statief worden gedraaid en verplaatst om ervoor te zorgen dat alle ruimtes door het licht worden bedekt, legde Avi uit.

Als de pilot in het ziekenhuis succesvol is en er een groen licht voor de regelgeving wordt ontvangen, zou het bedrijf binnen enkele weken de systemen kunnen produceren, zei hij.

Volgens Avi heeft het bedrijf contact met het ministerie van Volksgezondheid en regelgevers over het ziekenhuisonderzoek. “Tegenwoordig verminderen ze de tijd om vergunningen te krijgen, die normaal maanden of jaren in beslag nemen”, zei hij.

Zelfs als wordt aangetoond dat het IAI-systeem maar 80% van het virus vernietigt, kan het samen met chemicaliën worden gebruikt om het desinfectieproces sneller te voltooien, voegde hij eraan toe.
*******************************
ENGLISH

Israel Aerospace Industries (IAI), Israel's largest aerospace and defense company, has intervened against the corona virus.

By Joop Soesan - April 2, 2020 - Joods.nl

The company that makes unmanned aerial systems, radars and communications satellites, among others, has put its laboratories and engineers to work to help fight the pandemic, the Times of Israel reports.

Since it took up the challenge a week ago, the company has already come up with its first prototype: a machine that can kill viruses and bacteria through ultraviolet light.

Hospitals can use this device to prepare rooms faster to treat new patients. Until now this sterilization has taken place with chemicals, such as chlorine or alcohol.

Research has shown that strong UV light can kill bacteria and viruses, Avi of the company's aviation department said in a telephone interview with The Times of Israel. His surname was not released for publication.

The tests conducted in the IAI laboratories showed that the system consisting of a large tripod with fluorescent lamps can successfully destroy viruses within a range of two meters. The technology is now being tested in the Shamir Medical Center.

In order for a room to be completely sterile, the tripod must be rotated and moved to ensure that all spaces are covered by the light, Avi explained.

If the hospital pilot is successful and a green light for the regulation is received, the company could start producing the systems within weeks, he said.

According to Avi, the company is in contact with the Department of Health and regulators about the hospital exam. "Nowadays, they are reducing the time to get permits, which normally take months or years," he said.

Even if the IAI system is shown to destroy only 80% of the virus, it can be used in conjunction with chemicals to help complete the disinfection process faster, he added.


google translate