04 mei 2020

2020-05-04-15.15: Israëlische startup zuivert ziekenhuislucht van het coronavirus - Israeli startup purifies hospital air of the corona virus

Airfilter draadloos verbonden met een smartphone. Foto Aura Air
Air filter connected wirelessly to a smartphone. Photo Aura Air


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische Sheba Medical Center, dat meer dan 300 Covid-19-patiënten heeft behandeld, heeft gedurende een maand een pilot test gedaan met een luchtfiltratie- en desinfectiesysteem van de Israëlische startup Aura Air .

Door Joop Soesan

Eerdere laboratoriumexperimenten hadden namelijk al aangetoond dat het systeem een gemiddelde effectiviteit van 99 procent heeft tegen griepvirussen H1N1 en H5N1.

“We zijn begonnen met de samenwerking met Sheba in een poging om verontreinigde lucht in het ziekenhuis te verminderen, toen het coronavirus arriveerde”, zegt Roy Friedberg, vice-president van Aura Air.

“Nu, tijdens het testen, concentreren we ons op het zuiveren en desinfecteren van de lucht tegen ernstige virussen, waaronder het coronavirus,” zei hij.

Tijdens de nu begonnen fase twee van de pilot in het Sheba Medical Centre, zal het systeem worden geïnstalleerd in laboratoria die het virus diagnosticeren, kamers van de medische staf, kamers van patiënten met het virus en kamers van risicopatiënten. Tegelijkertijd wordt een klinische en microbiologische proef uitgevoerd.

“Bovendien bevinden we ons, gezien de indrukwekkende prestaties en resultaten die Aura Air op antibacterieel niveau heeft behaald, in de laatste fase van het ontvangen van EU-financiering”, aldus Friedberg. “Het doel is om oplossingen te vinden voor infecties in de gesloten ruimte in het algemeen en het coronavirus in het bijzonder.”

Luchtfilter. Foto Aura Air.

De pilot in Sheba sluit zich aan bij andere door het bedrijf uitgevoerde testen op soortgelijke virussen in samenwerking met zijn strategische partner, Beth-El Industries , een Israëlisch bedrijf dat geavanceerde luchtfiltersystemen maakt die door civiele en militaire sectoren over de hele wereld worden gebruikt.

Aura Air heeft in de Verenigde Staten nog drie andere pilots uitgevoerd die de luchtkwaliteit aanzienlijk hebben verbeterd – in een Hilton hotel, een vergaderruimte in een commercieel gebouw en een residentieel appartement.

Het bedrijf heeft een subsidie van $ 1,5 miljoen ontvangen van de Israel Innovation Authority en haalt momenteel $ 5 miljoen op.


************************
ENGLISH:

Israeli Sheba Medical Center, which has treated more than 300 Covid-19 patients, conducted a pilot test for one month using an air filtration and disinfection system from Israeli startup Aura Air.

By: Joop Soesan

Indeed, previous laboratory experiments had already shown that the system has an average effectiveness of 99 percent against influenza viruses H1N1 and H5N1.

"We started working with Sheba in an effort to reduce contaminated air in the hospital when the coronavirus arrived," said Roy Friedberg, Aura Air vice president.

"Now, during testing, we focus on purifying and disinfecting the air against serious viruses, including the coronavirus," he said.

During phase two of the pilot at Sheba Medical Center, the system will now be installed in laboratories that diagnose the virus, rooms of the medical staff, rooms of patients with the virus, and rooms of patients at risk. A clinical and microbiological trial is being conducted at the same time.

“In addition, given the impressive performance and results that Aura Air has achieved at the antibacterial level, we are in the final stage of receiving EU funding,” said Friedberg. "The goal is to find solutions to closed space infections in general and the coronavirus in particular."

Airfilter. Foto Aura Air.

The pilot in Sheba joins other tests conducted by the company on similar viruses in collaboration with its strategic partner, Beth-El Industries, an Israeli company that makes advanced air filter systems used by civilian and military sectors around the world.

Aura Air has conducted three other pilots in the United States that have significantly improved air quality - in a Hilton hotel, a meeting room in a commercial building, and a residential apartment.

The company has received a $ 1.5 million grant from the Israel Innovation Authority and is currently raising $ 5 million.


google translate