11 juni 2020

2020-06-11-15.20: Israëlisch bedrijf komt met machine-learning technologie tegen het coronavirus - Israeli company introduces machine-learning technology against the corona virus

Nederlands - English:

NEDERLANDS: 

De Israëlische diagnostische startup MeMed werkt samen met ziekenhuizen om een 15 minuten durende test, die virale en bacteriële infecties van elkaar onderscheidt, in te zetten om de zorg voor COVID-19 patiënten te verbeteren.

Door Joop Soesan -

MeMed meet de veranderingen van eiwitten van het immuunsysteem in reactie op bacteriële en virale infecties.

Door rekenalgoritmen op metingen toe te passen wil MeMed helpen bepalen of patiënten die aan COVID-19 zijn blootgesteld medische verzorging nodig hebben.

“MeMed en zijn medewerkers aan het onderzoek hebben voorlopige gegevens gegenereerd die erop wijzen dat drie kenmerkende eiwitten een expressie-signatuur vertonen als reactie op virale infectie, zelfs vóór het begin van de symptomen, maar ook bij geïnfecteerde asymptomatische personen”, aldus Eran Eden, medeoprichter van MeMed.

“Een uitbreiding van onze technologie is om verder te gaan dan de diagnose van een virale of bacteriële infectie, door te kijken naar de potentiële ernst van de infectie en welke individuen een milde infectie zullen krijgen en voor wie een ziekenhuisopname nodig is. ”

MeMed heeft onlangs de CE-markering gekregen voor haar testplatform in Europa. Nu werkt MeMed samen met medische centra in Israël, Nederland en andere landen om de verschillende toepassingen van het systeem voor COVID-19-patiënten in te zetten.


****************************
ENGLISH:

Israeli diagnostic startup MeMed is working with hospitals to deploy a 15-minute test that differentiates viral and bacterial infections to improve care for COVID-19 patients.

By Joop Soesan - June 10, 2020

MeMed measures the changes of immune system proteins in response to bacterial and viral infections.

By applying calculation algorithms to measurements, MeMed wants to help determine if patients exposed to COVID-19 need medical attention.

"MeMed and his study collaborators have generated preliminary data indicating that three distinct proteins display an expression signature in response to viral infection, even before the onset of symptoms, but also in infected asymptomatic individuals," said Eran Eden, co-founder of MeMed.

“An extension of our technology is to go beyond the diagnosis of a viral or bacterial infection by looking at the potential severity of the infection and which individuals will develop a mild infection and who require hospitalization. ”

MeMed recently received the CE mark for its test platform in Europe. Now MeMed is working with medical centers in Israel, the Netherlands and other countries to deploy the different applications of the system for COVID-19 patients.

google translate