08 september 2020

2020-09-08: Israël lanceert nano-satelliet Dido 3 - Israel launches nano-satellite Dido 3

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël schrijft geschiedenis met de lancering van de Dido 3 nano-satelliet, een klein laboratorium waarin vier medisch-wetenschappelijke experimenten worden uitgevoerd om de resistentie tegen geneesmiddelen te testen onder omstandigheden van microzwaartekracht,

Door Joop Soesan -

De satelliet is vervaardigd door het Israëlische farmaceutische bedrijf SpacePharma en het Israëlische Sheba Medical Center dat hiermee geschiedenis schrijft als een van ‘s werelds eerste ziekenhuizen dat een medisch experiment in de ruimte uitvoert.

In het kleine laboratorium, dat zo groot is als een schoenendoos en 2,3 kg weegt, zitten in totaal 53 nano-satellieten uit 13 verschillende landen.

Om het verslechterende wereldwijde probleem van bacteriële resistentie tegen antibiotica te helpen oplossen, zal Sheba tijdens deze ruimtemissie haar theorie testen dat microzwaartekracht in de ruimte de verwerving van antibioticaresistentie vermindert.

De directeur van het Israëlische Ruimteagentschap van het Ministerie van Wetenschap en Technologie, Avi Blasberger, legde uit dat dit een autonoom werkende “miniatuursatelliet is die is ontwikkeld door SpacePharma, die laboratoriumexperimenten uitvoert in de ruimte onder microzwaartekrachtomstandigheden”.

“Dergelijke experimenten worden gewoonlijk uitgevoerd door astronauten, vandaar het belang van lancering”, legt Blasberger uit, eraan toevoegend dat “Space Pharma momenteel het enige commerciële bedrijf is, na NASA, met een ruimteonderzoekslaboratorium.”

In totaal vinden er vier experimenten plaats op het gebied van geneeskunde, biologie en scheikunde, waarbij elke studie wordt geleid door een Israëlische en een Italiaanse onderzoeker. De Israëlische onderzoekers komen van ofwel het Technion, of de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem of het Sheba Medical Center in Tel Hashomer.

De oprichter van SpacePharma zei dat alle experimenten volgens de schattingen in een periode van twee maanden zullen worden voltooid, de resultaten “komen aan in het centrum in Zwitserland en van daaruit worden ze doorgestuurd naar de verschillende instellingen.”

Het succes van deze test heeft het potentieel om de groeiende dreiging van antimicrobiële resistentie die verantwoordelijk zijn voor de dood van 700.000 mensen wereldwijd, te keren.*********************************
ENGLISH:

Israel makes history with the launch of the Dido 3 nano-satellite, a small laboratory in which four medical science experiments are conducted to test drug resistance under microgravity conditions,

Door Joop Soesan -

The satellite is manufactured by the Israeli pharmaceutical company SpacePharma and the Israeli Sheba Medical Center, making history as one of the world's first hospitals to conduct a medical experiment in space.

The small laboratory, which is the size of a shoebox and weighs 2.3 kg, contains a total of 53 nano-satellites from 13 different countries.

To help solve the worsening global problem of bacterial resistance to antibiotics, Sheba will test her theory during this space mission that microgravity in space reduces the acquisition of antibiotic resistance.

Israeli Space Agency director of the Ministry of Science and Technology, Avi Blasberger, explained that this is an autonomously operating “miniature satellite developed by SpacePharma, which conducts laboratory experiments in space under microgravity conditions”.

"Such experiments are usually performed by astronauts, hence the importance of launch," explains Blasberger, adding that "Space Pharma is currently the only commercial company, after NASA, with a space research laboratory."

A total of four experiments will take place in medicine, biology and chemistry, with each study led by an Israeli and an Italian researcher. The Israeli researchers are from either the Technion or the Hebrew University of Jerusalem or the Sheba Medical Center in Tel Hashomer.

The founder of SpacePharma said that all experiments are estimated to be completed in a period of two months, the results "arrive at the center in Switzerland and from there they are forwarded to the various institutions."

The success of this test has the potential to reverse the growing threat of antimicrobial resistance responsible for the deaths of 700,000 people worldwide.

google translate