10 september 2020

2020-09-10: IAI lanceert vloot 'Multiflyer' reddingshelikopter drones - Israel Launches Fleet of ‘Multiflyer’ Rescue Helicopter Drones


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel Aerospace Industries (IAI) heeft zijn nieuwe onbemande vliegtuigs­quadron (UAV) met kleine helikopters voor niet-militaire taken onthuld. Het systeem, dat de naam 'MultiFlyer' heeft gekregen, kan de bewaking van grote gebieden verzorgen.

Bron: IsraelToday.nl

MultiFlyer is gebaseerd op commerciële helikopter UAV's van Alpha Unmanned Systems, en zal worden gebruikt voor het monitoren van rampgebieden, het gidsen van reddingsmissies, het helpen bij de verkeersregeling bij grootschalige evenementen en het bewaken van landbouw- of zeegebieden.

MultiFlyer kan worden bestuurd vanaf een tablet of smartphone, waarmee meerdere gesynchroniseerde missies, waaronder opstijgen en landen, routes vliegen, beheer van de missie en meer. Het systeem is ontworpen door Simplex Mapping en de technologie voor het scannen van terreinen is afkomstig van Sightec.

'IAI is een leider op het gebied van baanbrekende technologieën en heeft 50 jaar ervaring met UAV's. We zoeken voortdurend naar extra gebieden waarin we onze R&D-capaciteiten kunnen investeren', aldus Moshe Levy, EVP en CEO van IAI's Military Aircraft Division. 'MultiFlyer is in dit opzicht een belangrijke mijlpaal en we anticiperen op meer ontwikkelingen op dit gebied.'

'Alpha is verheugd het platform bij uitstek te zijn voor dit wereldleidende initiatief. Betrouwbare en veelzijdige platforms die minstens 90 tot 150 minuten kunnen vliegen zijn essentieel voor verschillende missies', zegt Eric Freeman, de CEO van het Spaanse bedrijf Alpha Unmanned Systems. 'Alpha helikopters maken veel meer missies mogelijk en het is een eer om IAI te ondersteunen.'

'Simplex is trots op onze samenwerking met IAI bij de ontwikkeling van dit systeem. Het commando- en besturingssysteem, bekend als de Flightops, is ontworpen om de besturing van een groot aantal UAV's autonoom mogelijk te maken en de operator in staat te stellen zich te concentreren op de betreffende missie', aldus de CEO van Simplex Shai Levy.

'Sightec is een toonaangevende ontwikkelaar van AI-aangedreven optische scanoplossingen voor autonome systemen', aldus de CEO van Sightec Roy Shmuel. 'Het gebruik van onze technologie als onderdeel van het MultiFlyer UAV systeem maakt het mogelijk om grote gebieden autonoom en efficiënt te scannen'.

Israel Aerospace Industries is een lucht- en ruimte­vaart­bedrijf dat ruimte-, lucht-, cyber- en marine­beveiliging biedt voor de defensie- en commerciële markten. Het bedrijf werd opgericht in 1953 en is een van Israëls grootste technologische werkgevers. Tot op heden heeft het bedrijf satellieten, UAV's, raketten en robotsystemen geproduceerd en gedistribueerd in zijn reeks van producten en oplossingen.
****************************************

ENGLISH:

MultiFlyer will be used to monitor disaster areas, guide rescue missions, help with traffic control in large-scale events, and track agriculture or marine areas.

By James Spiro, CTech via The Algemeiner

Israel Aerospace Industries (IAI) has unveiled its new unmanned aerial vehicle (UAV) squadron of small helicopters for non-military tasks. Dubbed “MultiFlyer,” the system can provide monitoring capabilities for large areas and is based on commercial helicopter UAVs from Alpha Unmanned Systems.

MultiFlyer can be activated from a tablet or smartphone to serve as a single point of control for several synchronized missions, including takeoff and landing, flight routes, mission management, and more. The system was designed by Simplex and its area-scanning technology is powered by Sightec.

“IAI is a leader of trailblazing technologies with UAV experience spanning 50 years and we are constantly seeking additional areas in which we can invest our R&D capabilities,” said Moshe Levy, EVP and CEO of IAI’s Military Aircraft Division. “MultiFlyer is a significant milestone in this respect and we anticipate more developments in this field.”

MultiFlyer will be used to monitor disaster areas, guide rescue missions, help with traffic control in large-scale events, and track agriculture or marine areas.

Annual trade between Israel and the United Arab Emirates is expected to reach $4 billion, an Israeli minister said on…

“Alpha is delighted to be the platform of choice for this world-leading initiative. Reliable and versatile platforms that can fly at least 90 to 150 minutes are essential for a variety of missions,” said Eric Freeman, the CEO of Alpha Unmanned Systems. “Alpha helicopters make many more missions possible and it is an honor to support IAI.”

“Simplex is proud of our collaboration with IAI in developing this system. The command and control system, known as the Flightops, is designed to enable the control of a large number of UAVs autonomously and allow the operator to focus on the mission at hand,” CEO of Simplex Shai Levy said.

“Sightec is a leading creator of AI-powered optical scanning solutions for autonomous systems,” CEO of Sightec Roy Shmuel stated. “The use of our technology as part of the MultiFlyer UAV system enables the autonomous and efficient scanning of large areas of territory.”

Israel Aerospace Industries is an aerospace and defense company providing space, air, cyber, and naval security for defense and commercial markets. The company was established in 1953 and is one of Israel’s largest technology employers. To date, the company has produced and distributed satellites, UAVs, missiles, and robotic systems among its range of products and solutions.