23 september 2020

2020-09-23: Tel Aviv test desinfectietunnel - Tel Aviv tests disinfection tunnel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Al eerder schreven wij over een door het Israëlische bedrijf RDPack ontwikkelde coronavirus desinfectietunnel. De tunnel is nu in bedrijf en wordt getest bij onder andere het Bloomfield stadion in Tel Aviv.

De tunnel spuit een gepatenteerd, milieuvriendelijk desinfectiemiddel in de lucht op basis van leidingwater, ontwikkeld aan de Bar-Ilan Universiteit met behulp van elektrochemische technologie, waarvan is bewezen dat het bacteriën en virussen, waaronder microben, uit de coronavirus familie krachtig verwijdert.

De tunnel is ontworpen om honderden of duizenden mensen die dagelijks bijeenkomen op locaties zoals trein-en busstations, shoppingmalls, stadions, ziekenhuizen en scholen veilig te desinfecteren en is uitgerust met een geautomatiseerd aerosolsproeisysteem dat personen, kleding en mogelijk besmette bezittingen snel desinfecteert.

Dr. Izaak Cohen, die het desinfecterende middel heeft ontwikkeld en gepatenteerd bij Dr. Eran Avraham en Prof. Doron Aurbach van de afdeling Chemie van de Bar-Ilan Universiteit en het Instituut voor Nanotechnologie en geavanceerde materialen, zeggen dat “deze desinfecterende stof buitengewoon effectief is, 100 keer meer dan een gewone desinfecterende stof, en het voordeel is dat de stof ook onstabiel is”.

“Doordat de stof onstabiel is, is hij milieuvriendelijker. Andere ontsmettingsmiddelen zijn stabieler en blijven op je zitten en kunnen allerlei brandwonden veroorzaken. Hoe stabieler ze zijn, hoe minder vriendelijk ze zijn voor jou en het milieu.”

De bacteriedodende eigenschappen zijn bewezen in tests die zijn uitgevoerd in Israëlische ziekenhuizen en zijn ook effectief gebleken bij het neutraliseren van andere coronavirussen.

Bron: Joods.nl


***************************
ENGLISH:

Earlier we wrote about a corona virus disinfection tunnel developed by the Israeli company RDPack. The tunnel is now in operation and is being tested at the Bloomfield stadium in Tel Aviv, among others.

The tunnel injects a patented, environmentally friendly, tap water-based airborne disinfectant developed at Bar-Ilan University using electrochemical technology proven to powerfully remove bacteria and viruses, including microbes, from the coronavirus family.

The tunnel is designed to safely disinfect hundreds or thousands of people who gather daily in locations such as train and bus stations, shopping malls, stadiums, hospitals and schools and is equipped with an automated aerosol spray system that quickly disinfects people, clothing and potentially contaminated property.


Dr. Izaak Cohen, who developed and patented the disinfectant with Dr. Eran Avraham and Prof. Doron Aurbach from Bar-Ilan University's Department of Chemistry and the Institute of Nanotechnology and Advanced Materials, says that “this disinfectant is extremely effective, 100 times more than a common disinfectant, and the advantage is that the substance is also unstable ”.

“Because the fabric is unstable, it is more environmentally friendly. Other sanitizers are more stable and stick to you and can cause all kinds of burns. The more stable they are, the less friendly they are to you and the environment. ”

Its bactericidal properties have been proven in tests conducted in Israeli hospitals and have been shown to be effective in neutralizing other coronaviruses as well.

Source Joods.nl

Google Translate