04 oktober 2020

2020-10-04: Drone Guard uit Israël biedt bescherming tegen drones - Drone Guard from Israel provides protection against drones

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Drones kunnen op allerlei verschillende manieren narigheid veroorzaken. Ze kunnen gevaarlijke ladingen vervoeren zoals spionagecamera’s, wapens, explosieven, dodelijke chemicaliën of erger. Vijandige drone-operators kunnen zich richten op grote menigten, spraakmakende individuen en belangrijke infrastructuurlocaties zoals luchthavens of chemische fabrieken.

Door Joop Soesan - Joods.nl

In militaire zones kunnen kleine drones een bedreiging vormen voor legerpersoneel, maar ook voor tanks en andere militaire voertuigen of installaties. Een effectief Counter Unmanned Aircraft System (C-UAS) moet alle aspecten van de dreiging kunnen afhandelen. Het systeem moet de drone kunnen vinden, volgen en verifiëren. Als bevestigd is dat het om een vijandelijke drone gaat wordt deze geneutraliseerd.

ELTA’s Drone Guard is een operationeel bewezen multi-sensor meerlaagse C-UAS-oplossing, ontwikkeld voor de militaire en binnenlandse veiligheidsmarkt. De Drone Guard is een modulaire gebruiksklare oplossing van militaire kwaliteit en ontworpen voor alle soorten omgevingen.


De Drone Guard is draagbaar, licht van gewicht en heeft een laag stroomverbruik. Het systeem is gebruiksvriendelijk, waardoor het een ideale optie is voor een breed scala aan gebruikers.


***************************
ENGLISH:

Drones can cause trouble in many different ways. They can transport dangerous cargoes such as spy cameras, weapons, explosives, deadly chemicals or worse. Hostile drone operators can target crowds, high-profile individuals, and key infrastructure sites such as airports or chemical plants.

By Joop Soesan - Joods.nl

In military zones, small drones can pose a threat to military personnel, as well as to tanks and other military vehicles or installations. An effective Counter Unmanned Aircraft System (C-UAS) must be able to handle all aspects of the threat. The system must be able to find, track and verify the drone. If it is confirmed that it is an enemy drone, it will be neutralized.

ELTA's Drone Guard is an operationally proven multi-sensor multi-layer C-UAS solution developed for the military and homeland security markets. The Drone Guard is a military grade modular turnkey solution designed for all types of environments.


The Drone Guard is portable, lightweight and has a low power consumption. The system is easy to use, making it an ideal option for a wide range of users.