07 oktober 2020

2020-10-07: Gezichtsmasker elimineert meer dan 99% van het coronavirus - face mask eliminates over 99% of coronavirus

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Laboratoriumtests suggereren dat een door Israël gemaakt gezichtsmasker meer dan 99% van het coronavirus elimineert

De herbruikbare antivirale maskers van Sonovia zijn bedekt met zinkoxide nanodeeltjes die bacteriën, schimmels en virussen vernietigen, waarvan wordt gezegd dat ze de verspreiding van het coronavirus kunnen helpen stoppen.

Door: Jerusalem Post - ZACHARY KEYSER  

Het SonoMask heeft het vermogen om het nieuwe coronavirus te neutraliseren met een effectiviteit van 99,34% bij proeven die werden uitgevoerd door het internationaal geaccrediteerde ATCC-testlaboratorium. Dit maakte de in Ramat Gan gevestigde Israëlische stoffenmaker en ontwikkelaar Sonovia zaterdag bekend .

De herbruikbare antivirale maskers van Sonovia zijn bedekt met zinkoxide-nanodeeltjes die bacteriën, schimmels en virussen vernietigen, waarvan wordt gezegd dat ze de verspreiding van het coronavirus kunnen helpen stoppen.

Resultaten van de meest recente testronde toonden aan dat het masker in staat is om uitgestoten sporen van SARS-COV-2 binnen 30 minuten na contact met de stof te neutraliseren. Het SonoMask heeft ook bewezen zijn beschermende eigenschappen te behouden gedurende 55 wasbeurten.

"Na dit uitstekende resultaat, het product van enkele maanden toegewijde antivirale sonochemie-formulering, kunnen we het publiek nu verzekeren dat ons SonoMask continu, permanent en snel werkt om de verspreiding van COVID-19 te neutraliseren", aldus Sonovia CEO Joshua Hershcovici . "We zijn trots op onze laatste prestatie die mensen zal helpen zich veilig te voelen en hun dierbaren te beschermen, terwijl we tegelijkertijd de meest ecologisch verantwoorde optie op de PBM-markt blijven."

Sonovia heeft ook deelgenomen aan proeven met Adler Plastic in Italië eerder dit jaar, waarbij werd gewerkt aan het creëren van een oplossing voor tapijten en andere soorten stoffen. Het bedrijf kon bogen op een efficiëntie van 99,999% tegen bacteriën tijdens de testronde.

Bovendien heeft de Israëlische stoffenfabrikant de medewerking van topmerken als Gucci, Chanel en Adidas aangetrokken, die werken aan het Fashion for Good Plug and Play-versnellingsproject en een investering van $250.000 hebben verdiend voor hun innovatie.

"We zien dat onze baanbrekende technologie ons dagelijks leven transformeert, geïmplementeerd in al het textiel om ons heen: van de kleding die we dragen tot het textiel in ons huis, het textiel in onze openbare ruimtes, in het openbaar vervoer en natuurlijk als een beschermende maatregel in de werkplekken en medische instituten. Deze manier zorgt voor een veiligere omgeving tijdens deze ongebruikelijke tijden, ” aldus Sonovia's Chief Technology Officer Liat Goldhammer.

Reuters heeft bijgedragen aan dit rapport.

 

 

*********************************
ENGLISH:

Lab tests suggest Israeli-made face mask eliminates over 99% of coronavirus

Sonovia’s reusable anti-viral masks are coated in zinc oxide nano-particles that destroy bacteria, fungi and viruses, which it says can help stop the spread of the coronavirus.

By: Jerusalem Post - ZACHARY KEYSER   

The SonoMask displayed an ability to neutralize the novel coronavirus at an effectiveness of 99.34% within trials performed by the internationally accredited ATCC Testing laboratory, Ramat Gan-based Israeli fabric maker and developer Sonovia announced on Saturday.

Sonovia’s reusable anti-viral masks are coated in zinc oxide nanoparticles that destroy bacteria, fungi and viruses, which it says can help stop the spread of the coronavirus.

Results from the most recent round of testing showed that the mask has the ability to neutralize fallen traces of SARS-COV-2 within 30 minutes after making contact with the fabric. The SonoMask was also proven to maintain its protective properties throughout 55 wash cycles.

"Following this outstanding result – the product of several months of dedicated anti-viral sonochemistry formulation – we can now assure the public that our SonoMask is working continuously, permanently and rapidly to neutralize the spread of COVID-19," said Sonovia CEO Joshua Hershcovici. "We are proud of our latest accomplishment that will help people feel safe and protect their loved ones, all the while remaining the most ecologically sound option upon the PPE market."

Sonovia also participated in trials with Adler Plastic in Italy earlier this year, working toward creating a solution for carpets and other types of fabrics. The company boasted a 99.999% efficiency rate against bacteria during the pilot testing round.

Furthermore, the Israeli fabric maker has attracted the cooperation of top brands such as Gucci, Chanel and Adidas, working on the Fashion for Good Plug and Play accelerator project – and earning a $250,000 investment for their innovation.

"We see our breakthrough technology transforming our everyday life, implemented in all textiles surrounding us: from the clothes we wear, to the textiles in our home, the textiles in our public spaces, in public transportation and of course as a protective measure in the workplaces & medical institutes – in a manner that ensures safer surroundings during these unusual times," said Sonovia's Chief Technology Officer Liat Goldhammer.

Reuters contributed to this report.