13 oktober 2020

2020-10-13: Nieuwe Israëlische bevriezingstechniek vernietigt niertumoren - New Israeli freezing technique destroys kidney tumors

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een niet-chirurgische bevriezingstechnologie (cryoablatie) met vloeibare stikstof (LN2) om goedaardige en kwaadaardige tumoren te vernietigen, heeft in een onderzoek een succesratio van 100% aangetoond bij zeven nierkankerpatiënten.

Door Joods.nl - Joop Soesan -

Dit blijkt uit de uitkomst van een studie van het Israëlische bedrijf IceCure Medical , maker van het ProSense cryoablatiesysteem gepubliceerd in het Journal of Molecular and Clinical Medicine.

De primaire focus van het bedrijf is borst-, nier- en longkanker. De minimaal invasieve behandeling is een alternatief voor chirurgische tumorverwijdering en kan gemakkelijk worden uitgevoerd in een relatief korte poliklinische procedure, geleid door computertomografie.

Bovendien kan de oplossing van IceCure instellingen helpen operatiekamers vrij te houden, terwijl het risico op infectieuze pathogenen door medische procedures mogelijk wordt voorkomen of verminderd. Vooral tijdens de huidige COVID-19-pandemie zijn dit kritieke punten.


ProSense is wereldwijd beschikbaar na ontvangst van FDA- en CE-goedkeuringen. “In de afgelopen weken hebben we vijf succesvolle ProSense-installaties op afstand voltooid in klinieken in Zuid-Afrika, Duitsland, Singapore, Spanje en Thailand”, meldt het bedrijf.

In de niertumorstudie in het Bnai Zion Medical Center in Haifa werden de tumoren van de patiënten vernietigd en vertoonden binnen een periode van 20 tot 36 maanden na de procedure geen recidief. De studie werd uitgevoerd door urologen en radiologen, waaronder Sagi Shprits, Robert Sachner, Simona Croitoru, Karina Dorfman, Ofir Avitan, Zaher Bahouth, Amnon Zisman en Ofer Nativ.******************************
ENGLISH:

A non-surgical freezing (cryoablation) technology with liquid nitrogen (LN2) to destroy benign and malignant tumors has shown a 100% success rate in seven kidney cancer patients in one study.

By Joods.nl - Joop Soesan -

This is evident from the results of a study by the Israeli company IceCure Medical, maker of the ProSense cryoablation system published in the Journal of Molecular and Clinical Medicine.

The company's primary focus is breast, kidney and lung cancer. The minimally invasive treatment is an alternative to surgical tumor removal and can be easily performed in a relatively short outpatient procedure guided by computed tomography.

In addition, IceCure's solution can help establish operating rooms clear, while medical procedures may prevent or reduce the risk of infectious pathogens. Especially during the current COVID-19 pandemic, these are critical points.


ProSense is available worldwide upon receipt of FDA and CE approvals. “In the past few weeks, we have completed five successful remote ProSense installations in clinics in South Africa, Germany, Singapore, Spain and Thailand,” the company reports.

In the kidney tumor study at Bnai Zion Medical Center in Haifa, the patients' tumors were destroyed and showed no recurrence within a period of 20 to 36 months after the procedure. The study was conducted by urologists and radiologists, including Sagi Shprits, Robert Sachner, Simona Croitoru, Karina Dorfman, Ofir Avitan, Zaher Bahouth, Amnon Zisman, and Ofer Nativ.