15 oktober 2020

2020-10-15: ElectReon uit Israël gaat samenwerken met Eurovia voor aanleg elektrische wegen in Europa - ElectReon from Israel will collaborate with Eurovia for the construction of electric r

Aanleg elektrische weg in Tel Aviv

Nederlands - English

NEDERLANDS:

ElectReon Wireless blijft uitbreiden in Europa. Het bedrijf heeft een overeenkomst ondertekend met wegenbouwbedrijf Eurovia om samen te werken bij het bevorderen en aanleggen van draadloze elektrische wegennetwerken in Duitsland, Frankrijk en België. Met de technologie van ElectReon kunnen accu’s van elektrische voertuigen door spoelen in de weg tijdens het rijden worden opgeladen. Dit belooft een grotere actieradius met kleinere accu’s en minder acculaadpunten langs de weg.

Door Joop Soesan - Joods.nl

ElectReon en Eurovia gaan samenwerken om de technische aspecten van verharding van wegen met draadloze acculading te verbeteren. Eurovia zal het idee van elektrische wegen in de verschillende landen bevorderen en de technologie integreren in hun commerciële producten. ElectReon zorgt zelf voor het laadsysteem en het onderhoud ervan, en zorgt voor naleving van de lokale regelgeving. De overeenkomst geldt voor een periode van vijf jaar.

ElectReon is onlangs gestart met een pilotprogramma in Tel Aviv. Twee weken geleden kondigde de gemeente Tel Aviv aan dat het naast de Universiteit van Tel Aviv een weg van twee kilometer zou plaveien met een gedeelte van 600 meter voor het opladen van elektrische bussen.


******************************
ENGLISH:

ElectReon Wireless continues to expand in Europe. The company has signed an agreement with road construction company Eurovia to collaborate on the promotion and construction of wireless electric road networks in Germany, France and Belgium. With ElectReon technology, electric vehicle batteries can be recharged by flushing in the road while driving. This promises a greater range with smaller batteries and fewer battery charging points along the way.

By Joop Soesan - Joods.nl

ElectReon and Eurovia will collaborate to improve the technical aspects of road surfacing with wireless battery charging. Eurovia will promote the idea of electric roads in the different countries and integrate the technology into their commercial products. ElectReon itself takes care of the charging system and its maintenance, and ensures compliance with local regulations. The agreement is valid for a period of five years.

ElectReon has recently started a pilot program in Tel Aviv. Two weeks ago, the Tel Aviv Municipality announced that it would pave a two-kilometer road next to Tel Aviv University with a 600-meter section for charging electric buses.