17 november 2020

2020-11-17: VIDEO - “Read my Lips” mondkapje voor slechthorenden - Read my Lips mouth mask for the hearing impaired

Het speciaal ontworpen ‘Read My Lips’-mondkapje. Foto BGU universiteit

Nederlands - English

NEDERLANDS:

We zijn er zo langzamerhand allemaal aangewend, het dragen van een mondkapje is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Niet alleen in Israël maar ook in de meeste andere landen. Echter een mondkapje is een groot probleem voor slechthorenden die afhankelijk zijn van liplezen om met anderen te communiceren.

Door: Joods.nl -  Joop Soesan

Doctoraatsstudente Carolina Tannenbaum-Baruchi van de School of Public Health van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev en een onderzoeker voor het Center for Emergency Preparedness and Disaster Response hebben de krachten gebundeld met Maayan Levin, mentor van het robotica-team “Roboactive # 2096” van de middelbare school van Dimona om dit dilemma op te lossen.

De oplossing? Het “Read My Lips” mondkapje, een transparant mondkapje dat niet beslaat.

In tegenstelling tot veel andere mondkapjes, kan de persoon die het draagt gemakkelijk ademen zonder dat de ademdamp zich ophoopt in het mondkapje.

Tannenbaum-Baruchi, wiens ouders doof zijn, heeft haar onderzoek gewijd aan het verbeteren van de levens van de dove en slechthorende gemeenschap in Israël. Onder leiding van professoren dr. Limor Aaronson-Daniel en Paula Feder-Bobbis, doet ze al jaren onderzoek naar mensen met gehoorproblemen in noodsituaties.

Het roboticateam “Robactive # 2096” van de Zinman Darca High School in Dimona ontwikkelde het mondkapje volgens de onderzoeksinzichten van Tannenbaum-Baruchi met behulp van hun 3D-printers.

“In de afgelopen drie weken hebben we het mondkapje vanuit huis gepland, ontwikkeld en gemaakt met de hulp van 3D-printers”, legt Maayan Levin uit. “Het resultaat – het eerste mondkapje in zijn soort. Het is herbruikbaar, wasbaar, het kan worden gesteriliseerd, en is gemakkelijk om te ademen. Het is aan de voorkant transparant om liplezen mogelijk te maken en is ontworpen om niet te beslaan door de adem van mensen. Bovendien is hij comfortabel en betaalbaar. “

De mondkapjes worden gegeven aan slechthorenden en medische teams voor deze gemeenschap. De groep is op zoek naar productie- en financieringspartners om het mondkapje in massa te produceren. Het project werd uitgevoerd onder auspiciën van de BGU Coronavirus Task Force.

*********************
ENGLISH:

The specially designed "Read My Lips" face mask. Photo BGU university

We have all gradually become used to it, wearing a face mask has become the "new normal". Not only in Israel but also in most other countries. However, a mouth mask is a major problem for hearing impaired people who rely on lip reading to communicate with others.

By: Joods.nl - Joop Soesan

PhD student Carolina Tannenbaum-Baruchi from the School of Public Health at Ben-Gurion University of the Negev and a researcher for the Center for Emergency Preparedness and Disaster Response have joined forces with Maayan Levin, mentor to the robotics team “Roboactive # 2096 From Dimona's high school to solve this dilemma.

The solution? The "Read My Lips" face mask, a transparent face mask that does not fog up.

Unlike many other mouth masks, the person wearing it can breathe easily without the breath vapor accumulating in the mouth mask.

Tannenbaum-Baruchi, whose parents are deaf, has dedicated her research to improving the lives of the deaf and hard of hearing community in Israel. Under the direction of Professors Limor Aaronson-Daniel and Paula Feder-Bobbis, she has been researching people with hearing difficulties in emergency situations for years.

The robotics team “Robactive # 2096” from Zinman Darca High School in Dimona developed the mask according to the research insights of Tannenbaum-Baruchi using their 3D printers.

“Over the past three weeks, we have planned, developed and made the mask from home with the help of 3D printers,” explains Maayan Levin. “The result - the first mouth mask of its kind. It's reusable, washable, it can be sterilized, and it's easy to breathe. It is transparent on the front to allow lip reading and is designed not to fog up with people's breath. In addition, it is comfortable and affordable. “

The masks are given to the hearing impaired and medical teams for this community. The group is looking for manufacturing and financing partners to mass produce the mask. The project was carried out under the auspices of the BGU Coronavirus Task Force.