25 januari 2021

2021-01-25: In navolging van drones komt Elbit Israël met een onbemand schip - Following the example of drones, Elbit Israel comes with an unmanned ship

De Seagull in actie. Foto Elbit systems

Nederland - English

NEDERLANDS:

De Seagull van Elbit uit Israël is een onbemand schip met een superieure capaciteit voor mijnbestrijdingsmaatregelen. Deze USV vergemakkelijkt operaties naar het zoeken van mijnen, inclusief detectie, classificatie, locatie, identificatie en neutralisatie van bodem-, afgemeerde en drijvende zeemijnen. De eerste schepen zijn verkocht aan een niet met name genoemd land in Azië.

Door: joods.nl - Joop Soesan

De Anti-Submarine Warfare (ASW) mogelijkheid biedt de marine een aanzienlijk tactisch voordeel door vijandige onderzeeërs effectief af te schrikken en te bedreigen met behulp van een beschikbaar activum met een aanzienlijk lager risico.


Met schakelbare, modulaire missie-payloadsuites, kan de Seagull elektronische oorlogsvoering, maritieme beveiliging, hydrografie en andere missies uitvoeren met behulp van dezelfde schepen, missiecontrolesysteem en gegevensverbindingen.

Voortbouwend op tientallen jaren ervaring en leiderschap op het gebied van onbemande systemen van Elbit Systems, biedt Seagull marines een echte krachtvermenigvuldiger. Seagull levert verbeterde prestaties voor maritieme operaties, vermindert het risico voor verlies aan mensenlevens en verlaagt de aanschaf- en bedrijfskosten aanzienlijk.*************************
ENGLISH:

The Seagull in action. Photo Elbit systems

Elbit's Seagull of Israel is an unmanned vessel with superior capacity for mine countermeasures. This USV facilitates mine search operations, including detection, classification, location, identification and neutralization of bottom, moored and floating naval mines. The first ships have been sold to an unnamed country in Asia.

By: joods.nl - Joop Soesan

The Anti-Submarine Warfare (ASW) capability provides the Navy with a significant tactical advantage by effectively deterring and threatening enemy submarines using an available asset with a significantly lower risk.


With switchable modular mission payload suites, the Seagull can perform electronic warfare, maritime security, hydrography and other missions using the same ships, mission control system and data connections.

Building on Elbit Systems' decades of experience and leadership in unmanned systems, Seagull provides navies with a true power multiplier. Seagull delivers improved performance for marine operations, reduces the risk of loss of life, and significantly reduces acquisition and operating costs.