29 januari 2021

2021-01-29: Israëlisch bedrijf levert mobiele beademingsapparatuur aan Californië - Israeli firm providing mobile ventilators to California

De Ventway Sparrow draagbare beademingsapparatuur van Inovytec. Foto met dank aan Inovytec

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dankzij de overeenkomst zal de lichtgewicht Ventway Sparrow Turbine Ventilator van Inovytec beschikbaar zijn voor Californiërs tijdens en na de Covid-19 pandemie.

Door: Israel21c

Het Israëlische bedrijf voor medische apparatuur Inovytec heeft een overeenkomst gesloten voor de levering van 1.500 geavanceerde draagbare beademingsmachines aan Global Medical Supply, een distributeur die samenwerkt met de staat Californië.

De Ventway Sparrow-beademingsmachines zullen worden gebruikt om patiënten met ademhalingsziekten te helpen tijdens de Covid-19-pandemie en daarna.

"Toen we op zoek waren naar een partner die ons snel de kwaliteits beademingsmachines  kon leveren die we nodig hadden, beantwoordde Inovytec de oproep. De lichtgewicht en duurzame beademingsmachines  geven patiënten de flexibiliteit die nodig is om naadloos tussen afdelingen of ziekenhuizen te worden vervoerd", aldus Edward Kim, een partner bij Global Medical Supply.

"Tegelijkertijd zijn de beademingsmachines  van Inovytec betaalbaar, wat betekent dat we meer patiënten kunnen verzorgen en het gebrek aan constant onderhoud stelt ons in staat ze op te slaan als dat nodig is, terwijl we weten dat ze klaar zullen staan wanneer dat nodig is."

De Ventway Sparrow weegt slechts 1 kilogram (2,2 pounds) en maakt invasieve of niet-invasieve beademing mogelijk.

Deze beademingsmachines  wordt al gebruikt in Covid-19-afdelingen in Italië, Brazilië en Israël. Hij is goedgekeurd voor gebruik in Canada, Australië en de Verenigde Staten onder de Emergency Use Authorization van de FDA.

Udi Kantor, medeoprichter en CEO van Inovytec, zei dat de beademingsmachines  de afgelopen maanden van onschatbare waarde zijn geweest.

"Als we verder kijken dan de pandemie, zullen onze beademingsmachines  paramedici en ziekenhuizen in staat stellen om patiënten veilig en gemakkelijk over te brengen, en we kijken ernaar uit om andere medische faciliteiten in Californië en andere staten van dienst te zijn."

Inovytec maakt ook het Sali eerstehulpsysteem voor ademhalings- en hartnoodgevallen; en het Lubo luchtwegmanagement- en nekstabilisatiesysteem voor medische noodteams. Het bedrijf werd opgericht in 2011.


*****************
ENGLISH:

The Ventway Sparrow portable ventilator from Inovytec. Photo courtesy of Inovytec

Agreement will make Inovytec’s lightweight Ventway Sparrow Turbine Ventilator available to Californians during and after Covid-19 pandemic.

By: Israel21c

Israeli medical device firm Inovytec has signed a deal to deliver 1,500 advanced portable ventilators to Global Medical Supply, a distributor that works with the state of California.

The Ventway Sparrow breathing machines will be used to aid patients with respiratory illnesses during the Covid-19 pandemic and beyond.

“When looking for a partner that could quickly supply us with the quality ventilators we needed, Inovytec answered the call. Its lightweight and durable ventilators give patients the flexibility needed to be transported between wards or hospitals seamlessly,” said Edward Kim, a partner at Global Medical Supply.

“At the same time, Inovytec’s ventilators are affordable, meaning we could care for more patients and the lack of constant maintenance allows us to keep them in storage if need be while knowing they will be ready when needed.”

The Ventway Sparrow weighs only 1 kilogram (2.2 pounds) and allows for invasive or noninvasive ventilation.This ventilator is already being used in Covid-19 wards in Italy, Brazil and Israel. It is cleared for use in Canada, Australia and the United States under FDA Emergency Use Authorization.

Udi Kantor, cofounder and CEO of Inovytec, said ventilators have been an invaluable resource in recent months.

“Looking beyond the pandemic, our ventilators will enable paramedics and hospitals to safely and easily transfer patients, and we look forward to serving other medical facilities in California and other states.”

Inovytec also makes the Sali first-aid system for respiratory and cardiac emergencies; and the Lubo airway management and neck stabilization system for emergency medical teams. The company was founded in 2011.