01 maart 2021

2021-03-01: De Israëlisch-Zweedse producent van oceaangolfenergie wint de UAE Global Innovation Award - Israeli-Swedish ocean-wave energy producer wins UAE Global Innovation Award

Eco Wave Power-technologie in actie. Met dank aan: Eco Wave Power.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eco Wave Power wint tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week in de categorie "Life Under Water" voor zijn oplossing om schone elektriciteit op te wekken uit oceaan- en zeegolven.

Door: JNS

De Zweeds-Israëlische golfenergie-ontwikkelaar Eco Wave Power (EWP) heeft de publieke contest voor de Global Innovation Award in de categorie 'Life Under Water' tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week gewonnen voor zijn oplossing om schone elektriciteit op te wekken uit de oceaan- en zeegolven, maakte het bedrijf maandag bekend.

EWP wordt door het Israëlische Ministerie van Energie erkend als een "baanbrekende technologie" en is door de Solar Impulse Foundation aangewezen als een "efficiënte oplossing". Een EWP-project in Gibraltar ontving financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van het HORIZON2020-kaderprogramma van de Europese Commissie. Het bedrijf heeft ook de Climate Action Award van de Verenigde Naties ontvangen.

De prijs wordt gesponsord door het Ministerie van Klimaatverandering en Milieu van de Verenigde Arabische Emiraten en is bedoeld om innovaties van over de hele wereld naar de Verenigde Arabische Emiraten te lokken. De VAE heeft het ministerie in februari 2006 opgericht als het ministerie van Milieu en Water.

Onder zijn geherdefinieerd bereik heeft het ministerie een tweeledig mandaat aangenomen, gericht op het versterken van de inspanningen van de VAE om het milieu te behouden en de voedseldiversiteit te bevorderen, en om deel te nemen aan de strijd tegen klimaatverandering op mondiaal niveau.

Een recordaantal deelnemers heeft zich aangemeld voor de prijs voor 2021: meer dan 1.200 kandidaten uit 65 landen. Dit jaar werd de reikwijdte van de prijs uitgebreid met drie nieuwe categorieën, elk gewijd aan een ander duurzaam ontwikkelingsdoel: duurzame steden, verantwoorde consumptie en productie en leven onder water, dat EWP won.

In totaal zijn 113 aanvragers uit 23 landen gekozen om door te gaan naar de volgende ronde, op basis van het vermogen van hun bedrijven om innovatieve oplossingen te presenteren voor urgente duurzaamheidsuitdagingen; hun afstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van de VAE Visie 2021; en hoe relevant de oplossingen zijn voor de VAE. Zes inzendingen zijn genomineerd voor de hoofdprijs.

De minister van Klimaatverandering en Milieu van de Emiraten, Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi zei: “De VAE is vastbesloten door te gaan op de weg van innovatie en duurzaamheid. Innovatie speelt een cruciale rol bij het realiseren van de acht pijlers van het milieubeleid van de VAE. Daarom verwelkomen we innovators en ondernemers wiens creativiteit en ervaring een lange weg kunnen gaan in het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van het land. De Global Innovation Award biedt een ideaal platform om deze aanpak onder de aandacht te brengen. "

Dit artikel verscheen voor het eerst in Israel Hayom.

 


**********************
ENGLISH:

Eco Wave Power technology in action. Credit: Eco Wave Power.

Eco Wave Power wins in the “Life Under Water” category at Abu Dhabi Sustainability Week for its solution to generate clean electricity from ocean and sea waves.

By: JNS

Swedish-Israeli wave energy developer Eco Wave Power (EWP) has won the public voting for the Global Innovation Award in the “Life Under Water” category at Abu Dhabi Sustainability Week for its solution to generate clean electricity from the ocean and sea waves, the company announced on Monday.

EWP is recognized as a “Pioneering Technology” by Israel’s Energy Ministry and has been designated an “Efficient Solution” by the Solar Impulse Foundation. An EWP project in Gibraltar received funding from the European Union Regional Development Fund and from the European Commission’s HORIZON2020 framework program. The company has also been given the United Nations’ Climate Action Award.

Sponsored by the United Arab Emirates’ Ministry of Climate Change and Environment, the award is designed to attract innovations from around the world to the United Arab Emirates. The UAE established the ministry in February 2006 as the Ministry of Environment and Water.

Under its redefined scope, the ministry has taken on a dual mandate, aiming to strengthen the UAE’s efforts in preserving the environment and promoting food diversity, and to take part in combating climate change on the global level.

A record number of entrants applied for the 2021 award—more than 1,200 candidates from 65 countries. This year, the scope of the award was expanded to include three new categories, each dedicated to a different sustainable development goal: Sustainable Cities, Responsible Consumption and Production and Life Below Water, which EWP won.

A total of 113 applicants from 23 countries have been chosen to proceed to the next round, based on their companies’ ability to present innovative solutions to pressing sustainability challenges; their alignment with the sustainability objectives of the UAE Vision 2021; and how relevant the solutions are for the UAE. Six entries have been shortlisted for the main award.

Emirati Climate Change and Environment Minister Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi said: “The UAE is firmly committed to innovation and sustainability. Innovation plays a vital role in delivering on the eight pillars of UAE environmental policy. Therefore, we welcome innovators and entrepreneurs whose creativity and experience can go a long way in advancing the country’s sustainable development, and the Global Innovation Award provides an ideal platform to highlight this approach.”

This article first appeared in Israel Hayom.