12 maart 2021

2021-03-12: Israel Aerospace Industries gaat samenwerken met Emirati EDGE Group aan anti-drone technologieën - Israel Aerospace Industries to work with Emirati EDGE Group on anti-drone techn

AP Photo/Kamran Jebreili.  Bezoekers kijken naar militaire apparatuur dat werd tentoongesteld tijdens de openingsdag van de International Defence Exhibition & Conference, IDEX, in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, op 21 februari 2021.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Twee bedrijven ondertekenen een memorandum van overeenstemming voor de ontwikkeling van een autonoom anti-UAV-systeem

Bron: i24 News

Het defensiebedrijf EDGE Group van de VAE heeft een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend met Israel Aerospace Industries (IAI), aldus het bedrijf in een persbericht op donderdag.

De twee entiteiten zullen werken aan technologie die bedoeld is om vijandige drones tegen te gaan en die zou worden afgestemd op de VAE-markt.

SIGN4L, een dochteronderneming van de EDGE Group die zich toelegt op elektronische oorlogsvoering, zal samen met de IAI een volledig autonoom systeem vervaardigen dat in staat is vijandige UAV's te detecteren.

Zodra het doel is geïdentificeerd, zal het systeem een verscheidenheid aan tegenmaatregelen bieden, variërend van het storen van de verbinding van de drone met de operator tot het neerhalen van de drone met lasers of elektromagnetische pulsen.

Het systeem zal grotendeels gebruik maken van de beschikbare oplossingen die door beide bedrijven zijn ontwikkeld.

"In overeenstemming met de Akkoorden van Abraham en de onlangs tot stand gebrachte samenwerking van de VAE met Israël, is het voor ons een beslissend moment om onze krachten te bundelen met IAI," zei Faisal Al Bannai, hoofd van de EDGE Group. 

Het memorandum van overeenstemming zorgt voor de eerste officiële joint venture van IAI met een in de VAE gevestigd bedrijf sinds de twee landen overeenkwamen om hun banden te normaliseren.

EDGE Group werd in 2019 opgericht om de Emirati defensie-industrie te stroomlijnen en haar hybride oorlogsvoering capaciteiten te ontwikkelen, het samenvoegen van 25 subsidies in één conglomeraat bij de oprichting.****************************
ENGLISH:

AP Photo/Kamran Jebreili. Visitors look at military equipment on display during the opening day of the International Defence Exhibition & Conference, IDEX, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on February 21, 2021.

Two companies sign a memorandum of understanding to develop an autonomous anti-UAV system

Source:i24 News

UAE's defense company EDGE Group has signed a memorandum of understanding with the Israel Aerospace Industries (IAI), the former said in a press release on Thursday.

The two entities will work on technology meant to counter hostile drones which would be tailored to the UAE market.

EDGE Group's SIGN4L, a subsidiary focusing on electronic warfare, will work with the IAI to manufacture a fully autonomous system capable of detecting hostile UAVs.

Once the target has been identified, the system will offer a variety of countermeasures varying from jamming the drone's connection with the operator to downing it with lasers or electromagnetic pulses.

The system will largely utilize the available solutions developed by both companies.

"In line with the Abraham Accords and the UAE’s newly-established cooperation with Israel, it is a defining moment for us to join forces with IAI," EDGE Group's chief Faisal Al Bannai said. 

The memorandum of understanding makes for the IAI's first official joint venture with a UAE-based company since the two countries agreed to normalize their ties.

EDGE Group was established in 2019 to streamline the Emirati defense industry and develop its hybrid warfare capabilities, consolidating 25 subsidies into one conglomerate at its launch.