19 maart 2021

2021-03-19: MET VIDEO: MegaPOP, een nieuw elektro-optisch Surveillance Systeem -

MegaPop. Foto IAI

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Israel Aerospace Industries (IAI) breidt zijn familie van de elektro-optische/IR payloads uit met de introductie van MegaPOP. De geavanceerde elektro-optische payload, ontwikkeld door TAMAM, IAI’s elektro-optische en navigatiesysteemafdeling.

Bron iai.co.il - Joods.nl

De nieuwe payloadis ontworpen voor toepassingen zoals zee- of landgrenscontrole, bewaking van gevoelige faciliteiten en andere operationele missies die bijzonder langdurige bewakingsprestaties vereisen. Het systeem kan gelijktijdig verschillende high-definition vision sensoren gebruiken, aldus het persbericht.

MegaPOP neemt tegelijkertijd een video via een thermisch / HD-kanaal op met nachtzicht, een HD-kanaal voor daglicht in kleur en een innovatief HD SWIR-technologiekanaal. De continue zoomfunctie biedt de eindgebruiker uitvoer van hoge kwaliteit, ook als het weer erg slecht is.

Extra systeemfuncties zijn onder meer digitale tracking, gespecialiseerde beeldverwerking en aanvullende methoden voor gegevensverwerking en automatisering van bewakingsmogelijkheden. Een ingebouwd gyro-stabilisatiesysteem zorgt voor stabiele beeldvorming onder alle weersomstandigheden. Geavanceerde digitale interfaces maken de bediening eenvoudig, ook op afstand.

Volgens Avi Elisha, IAI’s TAMAM Division GM bij de Systems, Missiles & Space Group is MegaPOP het resultaat van tientallen jaren opgedane ervaring. “Met MegaPOP zullen onze klanten profiteren van geavanceerd en verbeterde bewakingsprestaties. Deze leveren in elk gebied een compromisloze beeldkwaliteit en optische detectie van bedreigingen.”


**********************
ENGLISH:

MegaPop. Photo IAI

Israel Aerospace Industries (IAI) is expanding its family of electro-optical/IR payloads with the introduction of MegaPOP. The advanced electro-optical payload developed by TAMAM, IAI's electro-optical and navigation systems division.

Source iai.co.il - Joods.nl

The new payloadis designed for applications such as sea or land border control, surveillance of sensitive facilities, and other operational missions that require particularly sustained surveillance performance. The system can simultaneously use several high-definition vision sensors, according to the press release.

MegaPOP simultaneously records video via a thermal / HD channel with night vision, an HD color daylight channel and an innovative HD SWIR technology channel. The continuous zoom feature provides the end user with high quality output even when the weather is very poor.

Additional system features include digital tracking, specialized image processing, and additional methods for data processing and automation of surveillance capabilities. A built-in gyro-stabilization system ensures stable imaging in all weather conditions. Advanced digital interfaces make operation easy, even remotely.

According to Avi Elisha, IAI's TAMAM Division GM at the Systems, Missiles & Space Group, MegaPOP is the result of decades of experience. "With MegaPOP, our customers will benefit from advanced and improved surveillance performance. These deliver uncompromising image quality and optical threat detection in every area."