06 april 2021

2021-04-06: Israëlische bevriezing technologie voor tumoren goedgekeurd in VS - Israeli Tumor-Freezing Technology Approved in US

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De revolutionaire Israëlische behandeling vermijdt chirurgie door vloeibare stikstof te gebruiken om kankertumoren te bevriezen.

Door Yakir Benzion, United with Israel

Het Israëlische bedrijf voor medische hulpmiddelen IceCure kreeg een enorme impuls nadat Amerikaanse autoriteiten het revolutionaire ProSense-systeem van het bedrijf goedkeurden voor de behandeling van kankertumoren door ze te bevriezen, meldde Globes zondag.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gaf toestemming om ProSense op de markt te brengen als onderdeel van het Breakthrough Devices Program van de FDA, dat nieuwe apparaten snel op de markt brengt.

IceCure Medical, gevestigd in Caesarea, ten noorden van Tel Aviv, en met kantoren in Amerika, ontwikkelde een systeem dat gebruik maakt van technologie op basis van vloeibare stikstof om tumoren te bevriezen, zodat ze kunnen worden verwijderd zonder dat een operatie nodig is.

"Met ProSense kunnen oncologen patiëntenzorg van betere kwaliteit bieden, superieure resultaten bereiken en de kosten van de zorg verlagen", aldus het bedrijf.

ProSense, dat voor verschillende soorten kanker kan worden gebruikt, is bewezen effectief en veel minder ingrijpend te zijn voor het verwijderen van borstkankergezwellen.

De aankondiging van de FDA was ook goed voor de zaken, aangezien de aandelen van IceCure 35% in waarde stegen.

"We zijn zeer verheugd over de erkenning door de FDA van onze innovatieve cryoablatie (bevriezing) technologie als een doorbraak apparaat, dat voldoet aan de grote behoeften voor de behandeling van goedaardige en kankerachtige tumoren voor een reeks van indicaties, waaronder borstkanker in een vroeg stadium en met een laag risico," zei IceCure CEO Eyal Shamir. "Het ontvangen van de status van doorbraakhulpmiddel geeft het bedrijf directe toegang tot het FDA-team dat het product onderzoekt."

IceCure, opgericht in 2006, baseert zijn technologie op de wetenschap van cryoablatie - het gebruik van de superkoude temperatuur van vloeibare stikstof bij -195°C (-320°F) - om tumoren veilig, snel en pijnloos te vernietigen zonder dat een operatie nodig is.

Het ProSense-systeem biedt artsen volledige controle over de procedure en zorgt ervoor dat de behandelde zone wordt vernietigd terwijl het omliggende weefsel onbeschadigd blijft.**********************************
ENGLISH:

The revolutionary Israeli treatment avoids surgery by using liquid nitrogen to freeze cancerous tumors.

By Yakir Benzion, United With Israel

The Israeli medical device company IceCure received a huge boost after American authorities approved the company’s revolutionary ProSense system for treating cancerous tumors by freezing them, Globes reported Sunday.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) gave marketing approval to ProSense as part of the FDA’s Breakthrough Devices Program that fast-tracks new devices to the market.

Based in Caesarea, north of Tel Aviv, and with offices in America, IceCure Medical developed a system that uses liquid nitrogen-based technology to freeze tumors so they can be removed without the need for surgery.

“Using ProSense, oncologists provide better quality patient care, achieve superior outcomes, and reduce the cost of care,” the company says.

ProSense, which can be used for several types of cancer, was proven effective and much less intrusive for removing breast cancer growths.

The FDA announcement was also great for business, with IceCure stock shares soaring 35% in value.

“We are delighted about the FDA’s recognition of our innovative cryoablation (freezing) technology as a breakthrough device, which meets the major needs for treating benign and cancerous tumors for a range of indications, including early stage and low risk breast cancer,” said IceCure CEO Eyal Shamir. “Receiving breakthrough device status allows the company direct access to the FDA team examining the product.”

Founded in 2006, IceCure bases its technology on the science of cryoablation – the use of the super-cold temperature of liquid nitrogen at −195°C (−320°F) – to destroy tumors safely, quickly and painlessly without the need for surgery.

The ProSense system provides physicians with full control over the procedure, ensuring that the treated zone is destroyed while leaving surrounding tissue undamaged.