15 juli 2021

2021-07-15: MET VIDEO - Israël onthulde technologie die sci-fi films op het stenen tijdperk zal doen lijken - Israel unveiled technology that will make sci-fi movies look like the stone age

 Israëlische onderneming Rafael onthult "Iron Beam" verdedigingssysteem op basis van laserstralen

Deze verbazingwekkende nieuwe technologie die Israël aan het uitvinden is, is verbazingwekkend! Het helpt Israël vooruit en bouwt aan een betere toekomst voor Israël en de rest van de wereld.

Israël heeft in zo'n korte tijd zoveel nieuwe technologie ontwikkeld, het is verbazingwekkend! Er zijn bijna 2000 start-ups in Israël en ze creëren elke week iets nieuws. 2000 start-ups op zo veel verschillende gebieden. Ze vinden elk moment nieuwe apps uit, nieuwe manieren om de landbouw te helpen, nieuwe medicijninitiatieven, en nog zoveel meer.

Israël heeft niet alleen dit verdedigingssysteem uitgevonden, het heeft nog veel meer gedaan. Zoals Waze, dat mensen gebruiken voor GPS. De re-walk om verlamden te helpen weer te kunnen lopen. De pilcamera, die dokters helpt in je te kijken om te weten wat er mis is. Zoveel medicijnen om zoveel ziektes te helpen bestrijden, Parkinson, Diabetes, Kanker en meer.

Uiteindelijk is dit de toekomst voor een betere wereld om in te leven. Bovendien willen we allemaal een betere wereld voor onze kinderen om in op te groeien. Israël verbetert de wereld stap voor stap.

Iron Dome

De Iron Dome is het raketafweersysteem van de Rafael Advanced Defense Systems Company. Het idee is gebaseerd op dat van de huidige Iron Dome, die overal in Israël is geplaatst. Het lanceert een raket en als gevolg daarvan wordt de inkomende raket onderschept.

Deze bijgewerkte versie zou de Iron Beam worden genoemd. Het zal gebaseerd zijn op het gebruik van lasers, hoe cool toch? Bijgevolg zal deze versie nauwkeuriger zijn en erin slagen meer raketten veilig neer te halen dan om het even welk ander verdedigingssysteem.

Waarom heeft Israël eigenlijk een Iron Dome nodig? Wel, deze raketten worden afgevuurd door de buren van Israël. Deze buren willen niets liever dan vernietiging. Daarom is de Iron Dome uitgevonden om de burgers te helpen beschermen.



*************************************
ENGLISH:

Israel's Rafael unveils 'Iron Beam' laser-based defense system

This amazing new technology that Israel is inventing is amazing! It’ll help Israel move forward and build a better future for Israel and the rest of the World.

Israel has developed so much new technology in such a small amount of time, it’s amazing! There are almost 2000 start-ups in Israel and they are creating something new every week. 2000 start-ups in so many different fields. They are inventing new apps every moment, new ways to help agriculture, new medicine initiatives, and so much more.

Besides Israel inventing this defense system, it has done so much more. Such as, Waze which people use for GPS. The re-walk to help those paralyzed be able to walk again. The pill camera, which helps Doctor’s see inside of you to know what’s wrong. So much medicine to help fight so many diseases, Parkinsons, Diabetes, Cancer and more.

Finally, this is the future to a better World to live in. Furthermore, we all want a better World for our children to grow up in. Israel is improving the world one step at a time.

Iron Dome

The Iron Dome is the missile defense system made by the Rafael Advanced Defense Systems Company. The idea is based on that of the current Iron Dome, which is placed all over Israel. It launches a missile and as a result, the incoming rocket is intercepted.

This updated version would be called the Iron Beam. It will be based on using lasers, how cool right? Consequently, this version will be more accurate and manage to bring down more missiles safely than any other defense system.

Why does Israel even need an Iron Dome? Well, these rockets are fired from Israel’s neighbors. These neighbors wish nothing more than for the destruction. Consequently, the Iron Dome was invented to help protect the citizens.