04 mei 2017

​Israëlische systemen die visboeren helpen in Congo en Indonesië

Israëlische systemen die visboeren helpen in Congo en Indonesië

BioFishency's plug-and-play aquacultuur waterzuiveringssystemen overwinnen uitdagingen met beperkte water beschikbaarheid en opbouw van giftige ammoniak.


The BioFishency installation in a Brazza catfish farm. Photo: courtesy

Aangezien vis een belangrijke bron van goedkoop eiwit over de hele wereld is, is Israels BioFishency versneld bezig om de waterzuiveringsinstallaties in de ontwikkelingslanden uit te zetten, recentelijk nog in Congo en Indonesië.

De BioFishency Mini RAS (Recirculerende Aquaculture System) maakt een effectieve waterbehandeling toegankelijk in landgebaseerde operaties die vers, brak of zeewater gebruiken. Het systeem overwint twee belangrijke uitdagingen bij het commercieel opvangen van vis: beperkte beschikbaarheid van water en opbouw van giftige ammoniak uit visafval.

Het systeem stelt producenten in staat om het waterverbruik met maximaal 85 procent te verminderen, terwijl de opbrengst 2,5 keer stijgt.

Eén BioFishency-systeem werd eerder deze maand geïnstalleerd in een Indonesische kwekerij die Whiteleg (Pacific White) garnaal kweekt in zware zeewater omstandigheden.

In maart is een BioFishency Mini RAS geïnstalleerd in de Republiek Congo, op een visboerderij ten noorden van Brazzaville die jaarlijks 20 ton Afrikaanse meervallen produceert.

“Omdat de Mini RAS goed aansluit bij een commercieel visbouwmodel, is het gericht op de maatschappelijke en economische behoeften van de gemeenschap, met inbegrip van de ontwikkeling van zowel werkgelegenheid als zakelijke kansen voor kleine tot middelgrote ondernemingen.”aldus BioFishency CTO Igal Magen,

Vorig jaar heeft BioFishency een meeval-boerderij in Bangladesh en een barramundi boerderij in Noord-India uitgerust met de Mini RAS.

BioFishency is opgericht in 2013 en werkt binnen het kader van de business incubator Trendlines Agtech.

Israeli systems aiding fish farmers in Congo and Indonesia

BioFishency’s plug-and-play aquaculture water-treatment systems overcome challenges of limited water availability and buildup of toxic ammonia.

As fish are an important source of inexpensive protein across the world, Israel’s BioFishency is ramping up its plug-and-play aquaculture water-treatment installations in the developing world, most recently in Congo and Indonesia.

The BioFishency Mini RAS (Recirculating Aquaculture System) makes effective water treatment accessible in land-based operations that use fresh, brackish or seawater. The system overcomes two key challenges in raising fish commercially: limited water availability and buildup of toxic ammonia from fish waste.

The system allows growers to reduce water consumption by up to 85 percent while increasing yield 2.5 times.

One BioFishency system was installed earlier this month in an Indonesian plant that raises Whiteleg (Pacific white) shrimp in high-density seawater conditions.

In March, a BioFishency Mini RAS was installed in the Republic of Congo, on a fish farm north of Brazzaville that produces 20 tons of African catfish annually.

According to BioFishency CTO Igal Magen, “Because the Mini RAS adapts well to a commercial fish-farming model, it addresses the social and economic needs of the community, including development of both employment and business opportunities for small-medium enterprises.”

Last year, BioFishency outfitted a catfish farm in Bangladesh and a barramundi farm in northern India with the Mini RAS.

BioFishency was founded in 2013 and operates within the framework of the Trendlines Agtech business incubator.

Source:

https://www.israel21c.org/israeli-systems-aiding-f...