03 juni 2017

​Yarok voedselveiligheidssysteem wint de UN Innovation Award

Israëlisch technisch systeem waarmee verse voedselproducenten in ontwikkelingslanden snel gevaarlijke bacteriën kunnen opsporen, met resultaten in 45 minuten.

Yarok Technology Transfer, een innovatie-gebaseerde ontwikkelaar van snelle, nauwkeurige testen voor de voedingsindustrie, heeft vandaag aangekondigd dat zij de Verenigde Naties International Award 2017 heeft ontvangen voor "Innovatieve Ideeën en Technologie op Agribusiness."

Het bedrijf uit Jeruzalem werd vereerd voor het snelle testsysteem dat de aanwezigheid van gevaarlijke bacteriën in voedsel in slechts 45 minuten kan detecteren.

Yarok was één van de vijf winnaars geselecteerd uit meer dan 330 inzendingen uit 80 landen die aan de wedstrijd deelnamen. De wedstrijd was gericht op het identificeren van ’s werelds meest innovatieve technologieën en ideeën in agribusiness om de sociaal-economische, voedselveiligheids- en veiligheidsvoorwaarden in minder ontwikkelde landen te verbeteren.


Photocredit: Yarok

“We zijn vereerd om deze prijs te ontvangen voor ons project, dat zich er op richt de boeren van minder ontwikkelde landen (LDC’s) te voorzien met middelen van onze snelle testtechnologie. Een van de belangrijkste barrières voor LDC-producenten is de hoge voedselveiligheidsnormen van de ontwikkelde landen. Door gebruik maken van het Yarok-systeem door de LDC zal, naar we hopen , exportmogelijkheden openstellen “, aldus Jonathan Sierra, CEO van Yarok.

UNIDO ITPO Italy (de Italiaanse Investeringsbank voor Investeringen en Technologieën van de Verenigde Naties Organisatie voor Industriële Ontwikkeling), CNR - de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad en Seeds & Chips onder de bescherming van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking beoordeelde de wedstrijd.

De winnaars werden aangekondigd tijdens de opening van een conferentie genaamd ‘Inspire Power - Food Security for Developing Countries', dat deel uitmaakt van de Global Food Innovation Summit in Milaan

Yarok food safety system wins UN Innovation award

Israeli tech system to enable fresh food producers in developing countries to detect hazardous bacteria quickly, with results in 45 minutes.

Yarok Technology Transfer, an innovation-based developer of fast, accurate tests for the food industry, today announced it has received the United Nations International Award 2017 for “Innovative Ideas and Technology on Agribusiness.”

The Jerusalem company was honored for its fast testing system that is able to detect the presence of dangerous bacteria in food in just 45 minutes.

Yarok was one of five winners selected from over 330 entries from 80 countries submitted to the competition. The contest aimed to identify the world’s most innovative technologies and ideas in agribusiness to improve the socio-economic, food safety and security conditions in Less Developed Countries (LDCs).

“We’re honored to receive this award for our project which aims to empower farmers from LDcs by means of our fast testing technology. One major barrier LDC producers face are Developed Countries’ high Food Safety standards. Adapting the Yarok system to LDC needs will, we hope, open export opportunities,” said Yarok CEO Jonathan Sierra.

UNIDO ITPO Italy (the Italian Investment and Technology Promotion Office of the United Nations Organization for Industrial Development), CNR – the Italian National Research Council, and Seeds & Chips under the patronage of the Italian Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation judged the contest.

The winners were announced this morning at the opening of a conference called, “Inspire Power – Food Security for Developing Countries” – which is part of the Seeds & Chips Global Food Innovation Summit in Milan.

Source: https://www.israel21c.org/yarok-food-safety-system...