01 augustus 2017

​5 Arabieren gearresteerd voor Tempelberg ophitsing


A Palestinian rioter. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Israëlische troepen arresteerden vijf Arabieren voor het via de sociale media aanzetten tot terreur.

Nationale openbare aanklagers hebben op maandag aanklachten ingediend bij het Jeruzalem Gerechtshof tegen vijf Arabische inwoners van Jeruzalem voor het aanzetten tot terrorisme.

De verdachten, waaronder een minderjarige, zijn beschuldigd van het bevorderen van terrorisme, en het aansporen van anderen tot het uitvoeren van terreuraanvallen en andere misdaden.

De officier van justitie zei dat drie van de beschuldigen Facebook gebruikten om Arabieren op te roepen om Israëliërs aan te vallen na de moord op twee Israëlische politieagenten bij de Tempelberg op 14 juli.

Mohammed Makhaimer, 19 van Anata, wordt beschuldigd om herhaaldelijk op te roepen tot aanvallen op Israëlische burgers en leden van de veiligheidsmacht, al vanaf september 2014. Hij wordt ook beschuldigd van het vereren van terroristische groepen, waaronder de militairen van Hamas, Izz ad Din al Qassam, evenals het Democratische Front voor de Bevrijding van Palestina.

Woordvoerders van de politie van Jeruzalem hebben gezegd dat hij na de aanval bij de Tempelberg op Facebook schreef, [[Israël] de helden [d.w.z. Palestijnse terroristen] zijn oud geworden, maar ze leefden nog steeds en ze namen ze in de steegjes en bij de poorten [naar de Tempelberg], en voegde een hashtag” Friday belong to Martyrs " toe.

Een andere verdachte, 21-jarige Seif Abu-Juma’a van de a-Tur wijk in Jeruzalem, wordt beschuldigd de dubbele moord op Facebook te prijzen enop te roepen tot andere aanvallen.

"Met stenen, messen, assen en Molotov-cocktails, vallen we spontaan aan en ik bedoel niet van a-Tur," schreef Abu-Juma'a. "Drie martelaren kwamen van Umm el-Fahm ... wij volgen je. We zijn opgegroeid in de ethos van heilige martelaren. '

Twee andere mannen, 26-jarige Sufian Mahmoud van Isawiyya en 23-jarige Muhamad Shemaasna van Shuafat, en een naamloze 17-jarige man, werden belast met soortgelijke misdrijven.

De politie zei dat de aanklagers de rechtbank hebben verzocht de voorlopige hechtenis van de groep uit te breiden totdat de gerechtelijke procedures zijn voltooid.

5 Arabs arrested for Temple Mount incitement

Israeli forces arrested five Arabs for inciting terror, with social media implicated in the crimes.

State Prosecutors filed indictments on Monday in the Jerusalem Magistrate’s Court against five Arab residents of Jerusalem for incitement to terrorism.

The suspects, including one minor, are charged with promoting terrorism, calling on others to carry out terror attacks, and other crimes.

The prosecutor’s office said three of the accused used Facebook to call on Arabs to attack Israelis following the murder of two Israeli policemen at the Temple Mount compound on July 14.

Mohammed Makhaimer, 19 of Anata, is accused of calling repeatedly for attacks on Israeli civilians and members of the security forces, beginning in September 2014. He is also accused of praising and supporting terror groups, including Hamas’ military wing, Izz ad Din al Qassam, as well as the Democratic Front for the Liberation of Palestine.

Spokespeople for the Jerusalem Police said that following the Temple Mount attack, Makhaimer wrote on Facebook that “[Israel] thought the heroes [i.e. Palestinian terrorists] had grown old, but they were still alive and they took them down in the alleyways and at the gates [to the Temple Mount],” and added a hashtag reading “Friday Belongs to Martyrs.”

Another suspect, 21-year-old Seif Abu-Juma’a of the a-Tur neighborhood in Jerusalem, is accused of praising the double murder on Facebook and calling for other attacks.

“With stones, knives, axes and Molotov cocktails, we attack spontaneously and I don’t mean from a-Tur,” Abu-Juma’a wrote. “Three martyrs came from Umm el-Fahm… we are following you. We grew up on the ethos of holy martyrs.”

Two other men, 26-year-old Sufian Mahmoud of Isawiyya and 23-year-old Muhamad Shemaasna from Shuafat, and an unnamed 17-year-old male, were charged with similar crimes.

Police said that prosecutors have asked the court to extend the group’s remand until court proceedings have been completed.