27 september 2017

​Het wordt Joden niet toegestaan de “Vier soorten” mee te nemen tijden Sukkot op de Tempelberg

Israeli policeman confiscating Michael Puah’s lulav in 2014. (Screenshot)

‘De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. Leviticus 23:40 (NBV)

Chief Superintendent Michael Frankenburg, de juridische adviseur van de Jeruzalem District Police, heeft onlangs besloten dat Joden die de “vier soorten” dragen, van de Tempelberg verbannen zouden worden tijdens het vieren van Sukkot (Loofhuttenfeest), meldde Kipa.

Het besluit werd aangekondigd in antwoord op een verzoek van een aantal Joden die van plan zijn tot de Tempelberg op te treden tijdens de tussentijdse dagen van Sukkot - Rabbi Yisrael Ariel, advocaat Aviad Visoli, activist Michael Puah, Yochai Sarel en Maayan Magen.

Frankenburg schreef in zijn reactie dat hij gemachtigd was door de commandant van Jeruzalem, Yoram Halevi, om te verkondigen dat “in het kader van de regels van de Tempelberg, in overeenstemming met de status quo in het gebied, rituele activiteiten met openlijke externe eigenschappen, inclusief de vier vruchten, verboden is. "

"Gezien het bovenstaande zijn we gedwongen om uw vraag negatief te beantwoorden," concludeerde de juridische adviseur van de Politie.

Michael Puah, voorzitter van B'Tsalmo, zei in reactie: "Het is spijtig dat de juridische adviseur van het Jeruzalem District een discriminatiebeleid rechtvaardigt. Zijn poging om het feit te negeren dat dit een verbod is op het aanbidden van Joden terwijl de moslims de volledige vrijheid van aanbidding mogen toestaan, zullen ons noodzaken om een brief te schrijven die hem vraagt om de zaak te verduidelijken. '

In 2014 werd Puah opgenomen op video tijdens het zwaaien met zijn vier soorten op de Tempelberg, toen een Waqf-agent een politieagent waarschuwde die hem vertelde te stoppen terwijl hij zijn superiors raadpleegde. Puah gaf zijn zoon de opdracht om zijn lulav te schudden en werd als gevolg daarvan in hechtenis genomen voor ondervraging en daarna vrijgelaten.

Jews Forbidden From Carrying Sukkot 'Four Species' on Temple Mount

“On the first day you shall take the product of hadar trees, branches of palm trees, boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before Hashem your God seven days.” Leviticus 23:40 (The Israel Bible™)

Chief Superintendent Michael Frankenburg, the legal advisor of the Jerusalem District Police, has recently decreed that Jews carrying the “four species” would be banned from the Temple Mount during the holiday of Sukkot, Kipa reported.

The decree was announced in response to a request by a number of Jews who plan to ascend to the Temple Mount during the intermediate days of Sukkot – Rabbi Yisrael Ariel, Attorney Aviad Visoli, activist Michael Puah, Yochai Sarel and Maayan Magen.

In his response, Frankenborg wrote that he was authorized by Jerusalem Police District Commander, Yoram Halevi to announce that “in the framework of the rules of the Temple Mount, in accordance with the status quo in the area, ritual activity with overt external features, including the four species, is forbidden.”

“In view of the above, we are forced to respond to your demand in the negative,” the Police legal advisor concluded.

Michael Puah, chairman of B’Tsalmo, said in response: “It is regrettable that the legal advisor of the Jerusalem District justifies a discriminatory policy. His attempt to ignore the fact that this is a prohibition against worshiping Jews while Muslims are allowed the full freedom of worship will lead us to write a letter asking him to clarify the matter.”

Back in 2014, Puah was videotaped shaking his four species in the Temple Mount compound, when a Waqf agent alerted a policeman who told him to halt while he consulted his superiors. Puah then instructed his son to shake his lulav, and as a result was detained for questioning and released.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/95360/jerusalem...