23 februari 2018

VS BEVESTIGT DE OPENING VAN JERUZALEM AMBASSADE IN MEI

After signing, US President Donald Trump holds up the proclamation that the United States recognizes Jerusalem as the capital of Israel and will move its embassy there, during an address from the White House in Washington, US, December 6, 2017.. (photo credit: REUTERS)

De opening van de ambassade valt samen met het 70-jarig jubileum van Israël.

Door Micheal Wilner 23 februari 2018 18:27

WASHINGTON - De Trump-administratie zal de Amerikaanse ambassade in Israël officieel verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem in mei, getimed met de 70e Onafhankelijkheidsdag van Israël, dit werd bevestigd door een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bij The Jerusalem Post.

De ambtenaar reageerde op een bericht op Twitter door Transport Minister Israel Katz, die leek te bevestigen dat de verhuizing in het voorjaar zou plaatsvinden.

“We zijn van plan in mei de nieuwe Amerikaanse ambassade te openen in Israël," vertelde de Amerikaanse functionaris aan de Post. "De opening van de ambassade valt samen met het 70-jarig jubileum van Israël."

"De ambassade zal in eerste instantie gevestigd zijn in Arnona, op een compound dat momenteel de consulaire activiteiten van Consulaat Generaal Jeruzalem huisvest," vervolgde hij. “Tenminste in eerste instantie zal het bestaan uit de ambassadeur en een klein team."

Amerikaanse functionarissen zeggen al maanden dat ze van plan zijn om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen voor het einde van dit kalenderjaar - een tussentijds verkiezingsjaar in de VS.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft sites en architecten gebruiken voor de bouw van een grotere, permanente ambassade in Jeruzalem.

De Amerikaanse president Donald Trump prees zijn besluit om de Amerikaanse ambassade daar vanuit Tel Aviv te verplaatsen in een toespraak tot een conservatieve actiegroep in Washington op vrijdag.

"Ik zei:" Ik moet het doen, omdat het de juiste dingen zijn om te doen, "zei Trump over zijn gesprekken met wereldleiders die hebben geleid tot de beslissing. “De campagne ertegen was zo ongelooflijk, maar weet je wat, de campagne daarvoor was ook ongelooflijk."

US CONFIRMS JERUSALEM EMBASSY OPENING IN MAY

The embassy opening will coincide with Israel’s 70th anniversary.

BY MICHAEL WILNER FEBRUARY 23, 2018 18:27

WASHINGTON -- The Trump administration will officially relocate the US embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem in May, timed with Israel's 70th Independence Day, a State Department official confirmed to The Jerusalem Post on Friday.

The official was responding to a message on Twitter by Transport Minister Israel Katz, who seemed to confirm the move would occur in the spring.

"We’re planning to open the new US Embassy to Israel in Jerusalem in May," the US official told the Post. "The Embassy opening will coincide with Israel’s 70th anniversary."

"The Embassy will initially be located in Arnona, on a compound that currently houses the consular operations of Consulate General Jerusalem," he continued. "At least initially, it will consist of the Ambassador and a small team."

US officials have been saying for months that they intend to move the embassy to Jerusalem before the end of this calendar year – a midterm election year in the US.

The State Department continues to scope out sites and architects for the construction of a larger, permanent embassy in Jerusalem.

US President Donald Trump touted his decision to move the US embassy there from Tel Aviv in a speech to a conservative action group in Washington on Friday.

"I said, 'I have to do it, because its the right thing to do,'" Trump said, of his conversations with world leaders leading up to the decision. "The campaign against it was so incredible. But you know what, the campaign for it was also incredible.”

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/US-confirms-Jerus...