25 april 2018

President van Honduras onderzoekt het verhuizen van de ambassade naar Jeruzalem


Hernandez and Levin Israeli Embassy of Guatemala

Minister van Toerisme Levin ontmoet de president van Honduras, Hernandez en komt overeen samen te werken op het gebied van toerisme. Hernandez: We zijn aan het onderzoeken om de ambassade te verhuizen.

Minister van Toerisme Yariv Levin (Likud) had een ontmoeting met president Juan Hernandez van Honduras in het presidentieel paleis van Tegucigalpa.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de ministers van Buitenlandse Zaken en Toerisme van Honduras en door de Israëlische ambassadeur in Honduras Mati Cohen.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Levin de verdieping van de betrekkingen tussen Israël en Honduras, en bedankte Honduras voor hun steun aan Israël en de VS bij de stemming van de Verenigde Naties over het besluit van de VS om hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

“Er is groot belang in het verplaatsen van uw ambassade naar Jeruzalem,” aldus bovengenoemde Levin. “We kunnen niet accepteren dat andere landen ons proberen voor te schrijven waar onze hoofdstad moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer landen zijn die hun ambassades binnenkort naar Jeruzalem zullen verplaatsen en dat Honduras niet zal wachten en zal besluiten zijn ambassade te verplaatsen.

Hernandez sprak zijn begrip uit voor het belang en de internationale erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en vertelde Levin dat hij had besloten een hoge staf aan te stellen om de kwestie van de verhuizing van de ambassade van het land naar Jeruzalem te onderzoeken.

Hernandez en Levin zijn ook overeengekomen samen te werken op het gebied van toerisme. Honduras zal daarom voor het eerst deelnemen aan de internationale beurs voor toerisme die in Israël wordt gehouden.

Israël heeft ook beloofd Honduras te helpen bij de ontwikkeling van zijn toeristische industrie en professionele begeleiding op het terrein te bieden.

Eerder deze maand hebben Hondurese wetgevers een maatregel aangenomen die de regering oproept om de ambassade van het land in Israël te verplaatsen van zijn huidige locatie in Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem.

Honduras President examines moving embassy to Jerusalem

Tourism Minister Levin meets Honduras President Hernandez, agreeing to cooperate on tourism. Hernandez: We’re looking into moving embassy.

Tourism Minister Yariv Levin (Likud) met with Honduras President Juan Hernandez in the presidential palace in Tegucigalpa.

Attending the meeting were Honduras' Foreign and Tourism ministers, as well as Israeli Ambassador to Honduras Mati Cohen.

At the meeting, Levin emphasized the deepening relationship between Israel and Honduras, and thanked Honduras for their support of Israel and the US in the United Nations vote against the US decision to move its embassy to Jerusalem.

"There is great importance in moving your embassy to Jerusalem," Levin said. "We cannot accept a situation in which other countries attempt to dictate to us where our capital should be. I am convinced that additional countries work to move their embassies to Jerusalem soon, and that Honduras will not wait, and will decide to move its embassy."

Hernandez expressed an understanding of the importance and international recognition of Jerusalem as Israel's capital, and told Levin that he had decided to appoint a senior staff to examine the issue of moving the country's embassy to Jerusalem.

Hernandez and Levin also agreed to cooperate on tourism. As a result, Honduras will participate for the first time in the international tourism fair held in Israel.

Israel also promised to help Honduras develop its tourism industry, providing professional guidance in the field.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...