29 april 2018

​Israël krijgt zijn eerste fietstunnel

Participant in GFNY that will be first riders in the new Cycling tunnel, Jerusalem. Apr 23, 2018 photo credit Hillel Maeir / TPS

Door TPS / Tazpit nieuwsagentschap Mara Vigevani

De burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat inaugureerde de langste ondergrondse fietstunnel van Israël op maandag, en benadrukte dat het project het verschil tussen Israel en Hamas duidelijk laat zien.

"Het is een grote eer voor mij, als gelovige in sport, om zo'n speciaal geschenk voor fietsers te inaugureren," zei Barkat tijdens een lintjesceremonie voor de 2,1 kilometer Gihon Tunnel.

"We gebruiken tunnels voor goede doeleinden, zoals sport, in tegenstelling tot Hamas," vertelde Barkat verslaggevers.

Tijdens de inhuldiging fietste de sportminnende burgemeester van de hoofdstad samen met professionele fietsers zoals Paz Bash van Israels Women’s Nationale FietsTeam en vertegenwoordigers van de Israel Cycling Academy Team door de tunnel en terug.

De tunnel - die begint bij Ein Lavan, dicht bij de Bijbelse Zoo van Jeruzalem in het zuidwesten van de stad en eindigt bij de kruising Kerem, dichtbij het Ziekenhuis Hadassah - werd gebouwd in de jaren 1990 om het waternut van HaGihon te dienen.

Twee jaar geleden besliste Eyal Haimovsky, CEO van de Jerusalem Development Authority om een pad door de tunnel te effenen, boven de waterpassage, en het toe te voegen aan de rondweg rond Jeruzalem, een 42 kilometer lange route die door verschillende parken en natuurreservaten rond de hoofdstad loopt.

De tunnel opende vrijdag officieel voor renners die deelnamen aan de internationale fietsmarathonserie Gran Fondo New York (GFNY) die voor het eerst in Jeruzalem plaatsvindt.

Het GFNY-evenement in Jeruzalem vond plaats op twee trajecten: een van 70 km en een van 130 km. Beide vertrokken vanuit het Jeruzalem Sportcentrum in het zuidwesten van de stad en passeren belangrijke toeristische trekpleisters zoals de Oude Stad, de Toren van David, de Poort van Jaffa, de Mount Scopus, de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, de Knesset en de pittoreske wijk Ein Karem.

"Ongeveer 1800 renners zullen deelnemen aan het evenement met meer dan 300 aankomende uit 23 landen," zei Ilan Zaviv mede-oprichter van GFNY Jeruzalem.

Shaun Gad, oorspronkelijk uit New York en nu woonachtig in Mexico, medeoprichter en CEO van GFNY World, was ook bij de inhuldiging van de fietstunnel vandaag.

"Ik ben erg blij om bij de inhuldiging van de tunnel te zijn die voor GFNY Jeruzalem is geplaveid; wij raceden nooit in een tunnel," bovengenoemde Gad.

GFNY is acht jaar geleden opgericht en vindt plaats in meer dan tien landen, waaronder Brazilië, Indonesië, Portugal, Panama en Duitsland.

De GFNY-race voor Jeruzalem maakt deel uit van een reeks wielerevenementen die de komende week in Jeruzalem zullen plaatsvinden. Vrijdag zal ook de “Sovev Yes Planet Jerusalem" - een van de grootste populaire wielerevenementen in Israël - en een week later, de Giro d'Italia, prestigieuze meerfasen wielerevenement van Italië, zal aftrappen van Jeruzalem, de eerste keer dat het wordt gehouden buiten Europa.

Israel Gets its First Cycling Tunnel

By TPS / Tazpit News Agency

by Mara Vigevani

Jerusalem Mayor Nir Barkat inaugurated Israel’s longest underground cycling tunnel on Monday, saying the project highlighted the difference between Israel and Hamas.

“It’s a great honor for me, as a believer in sports, to inaugurate such a special gift to cyclists,” Barkat said at a ribbon-cutting ceremony for the 2.1 kilometer Gihon Tunnel.

“We use tunnels for good purposes, such as sports, in contrast to Hamas,” Barkat told reporters.

During the inauguration, the capital’s sports-loving mayor cycled together with professional cyclists such as Paz Bash of the Israel Women’s cycling national team and representatives of the Israel Cycling Academy team, through the tunnel and back.

The tunnel — which starts at Ein Lavan, close to the Jerusalem Biblical Zoo in the southwest of the city and ends at the Kerem junction, near Hadassah Hospital — was built in the 1990s to serve the HaGihon water utility.

Two years ago, Eyal Haimovsky, CEO of the Jerusalem Development Authority decided to pave a track through the tunnel, above the water passage, and add it to the Jerusalem circular biking trail, a 42-kilometer-long route that passes through several parks and nature reserves around the capital.

The tunnel will officially open Friday to riders participating in the international cycling marathon series Gran Fondo New York (GFNY) which is taking place in Jerusalem for the first time.

The GFNY Jerusalem event will take place on two tracks, one of 70 km and the other of 130 km. Both will start from the Jerusalem Sports Center in the southwest of the city and pass through major tourist spots such as the Old City, Tower of David, Jaffa Gate, Mount Scopus, the Hebrew University of Jerusalem, the Knesset and the picturesque Ein Karem neighborhood.

“Some 1800 riders will participate in the event with more than 300 arriving from 23 countries,” said Ilan Zaviv co-founder of GFNY Jerusalem.

Shaun Gad, originally from New York and now lives in Mexico, co-founder and CEO of GFNY World was also at today’s inauguration of the cycling tunnel.

“I am very happy to be at the inauguration of the tunnel that has been paved for the GFNY Jerusalem; we never raced in a tunnel,” Gad said.

GFNY was founded eight years ago and takes place in more than ten countries, including Brazil, Indonesia, Portugal, Panama and Germany.

The GFNY Jerusalem race is part of a series of cycling events that will take place in Jerusalem during the next week. Friday will also see the “ Sovev Yes Planet Jerusalem” — one of the largest popular cycling events in Israel — and a week later, the Giro d’Italia, Italy’s prestigious multi-stage cycling event, will kick off from Jerusalem, the first time it has been held outside Europe.

Source: http://www.jewishpress.com/news/israel/jerusalem/i...