29 april 2018

Trump om de opening van de ambassade van J’lem bij te wonen, kan Pollard gratie verlenen


Donald Trump Reuters

De president, die naar verluidt neigt naar het bijwonen van de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, overweegt gratie te verlenen aan Jonathan Pollard.

President Donald Trump zal waarschijnlijk aanwezig zijn bij de opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, volgens een verslag van Kanaal 2 zondagavond.

Terwijl het Witte Huis stil is gebleven over de vraag of de president zal deelnemen aan de historische ceremonie ter gelegenheid van de officiële overdracht van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem, heeft de president onlangs voorgesteld dat hij naar Israël mag vliegen voor het evenement.

Vrijdag zinspeelde president Trump op een mogelijke reis naar Israël voor de 70ste Onafhankelijkheidsdag van het land.

"Jeruzalem is al vele jaren beloofd. Alle [voormalige presidenten] hebben campagnebeloften gedaan, maar nooit de moed gehad om dat te doen. Dus ik zou kunnen gaan," zei president Trump op een persconferentie vrijdag.

De 70e verjaardag van de oprichting van de Staat, volgens de Gregoriaanse kalender, valt op 14 mei, de datum gekozen door functionarissen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de opening van de nieuwe ambassade.

Een rapport in Maart zei Trump niet de opening van de ambassade in Jeruzalem toe te schrijven aan plannende conflicten zou bijwonen.

In plaats van de president zouden Trumps dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner de regering kunnen vertegenwoordigen bij de openingsceremonie van de ambassade.

Volgens een bericht van Channel 2 op zondagavond is president Trump van plan de ceremonie bij te wonen die de opening van de ceremonie markeert, hoewel er nog geen definitief besluit is genomen.

Bovendien wordt in het verslag beweerd dat de president zich sterk maakt voor verzoeken om een presidentieel pardon te verlenen aan de veroordeelde spion Jonathan Pollard.

De 63-jarige voormalige burgeranalist van de Amerikaanse marine werd in 1985 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en in november 2015 voorwaardelijk vrijgelaten, nadat hij 30 jaar federale gevangenisstraf had uitgezeten.

De gratie zou Pollard en zijn vrouw in staat stellen naar Israël te emigreren en de beperkingen die hem door zijn voorwaardelijke vrijlating waren opgelegd, op te heffen.

Eerder op zondag drong de Israëlische minister van Vervoer Yisrael Katz (Likud) er bij president Trump op aan gratie te verlenen aan de ex-spion.

Tijdens de Jerusalem Post Conference in New York zondag zei Katz dat een dergelijke stap "de viering" van Israëls 70e Onafhankelijkheidsdag en de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem "nog gelukkiger" zou maken.

“Ik zou onze goede vriend president Trump willen vragen om het Israëlische publiek nog een cadeau te geven en Jonathan Pollard toe te staan naar Israël te komen en met ons in Jeruzalem te vieren.

Trump to attend J'lem embassy opening, may pardon Pollard

President reportedly leaning towards attending opening of US embassy in Jerusalem, is considering granting pardon to Jonathan Pollard.

President Donald Trump will likely attend the unveiling of the new US embassy in Jerusalem, according to a report by Channel 2 Sunday evening.

While the White House has remained mum on whether the president will take part in the historic ceremony marking the official transfer of the US embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, the president has suggested recently he may fly to Israel for the event.

On Friday, President Trump hinted at a possible trip to Israel for the country’s 70th Independence Day.

"Jerusalem has been promised for many years. [Past presidents] have all made campaign promises, but never had the courage to do it. So I might go," President Trump said at a press conference Friday.

The 70th anniversary of the state’s establishment, according to the Gregorian calendar, falls in May 14th, the date chosen by US State Department officials for the opening of the new embassy.

A report in March said Trump would not attend the opening of the embassy in Jerusalem due to scheduling conflicts.

It was reported that in the president’s place, Trump's daughter Ivanka and son-in-law Jared Kushner would represent the administration at the embassy's opening ceremony.

According to a report by Channel 2 Sunday night, President Trump is in fact planning on attending the ceremony marking the opening of the ceremony, though no final decision has yet been made.

In addition, the report claims that the president is strongly considering requests to issue a presidential pardon to convicted spy Jonathan Pollard.

The 63-year-old former civilian analyst for the US Navy was convicted in 1985 and sentenced to life imprisonment, but was paroled in November 2015, after having served 30 years in federal prison.

The pardon would enable Pollard and his wife to immigrate to Israel, removing the restrictions imposed by his parole.

Earlier on Sunday, Israeli Transportation Minister Yisrael Katz (Likud) urged President Trump to pardon the ex-spy.

Speaking at the Jerusalem Post Conference in New York Sunday, Katz said such a move would “make the celebration” of Israel’s 70th Independence Day and the relocation of the US embassy to Jerusalem “even happier”.

“I would like to ask our great friend President Trump, to give the Israeli public one more present, and to allow Jonathan Pollard to come to Israel, and celebrate with us in Jerusalem.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...