02 mei 2018

De vlag van Guatemala wappert in Jeruzalem

De ambassade van Guatemala verhuist van Tel Aviv naar de wijk Malha in Jeruzalem. De officiële plechtigheid vindt plaats op 16 mei.

De Ambassade van Guatemala in Israël heeft dinsdag de vlag van Guatemala boven het nieuwe gebouw van de Ambassade in de wijk Malha in Jeruzalem gehesen.

De officiële ceremonie ter gelegenheid van de verhuizing van de Ambassade naar Jeruzalem zal plaatsvinden op 16 mei, twee dagen nadat de Amerikaanse ambassade naar de hoofdstad verhuist.

Premier Binyamin Netanyahu zei dinsdagavond dat hij “verheugd is om de vlag in Jeruzalemvan Guatemala te zien wapperen voor de opening van de Ambassade deze maand. Beste vrienden, welkom terug in onze eeuwige hoofdstad!

President Jimmy Morales van Guatemala bevestigde op de AIPAC Policy Conference in maart dat zijn land zijn ambassade in Israël op 16 mei naar Jeruzalem zal verhuizen.

De minister van Buitenlandse Zaken van Guatemala Sandra Jovel verdedigde later het “soevereine” besluit van haar land om haar ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

“Wij doen het juiste ding in overeenstemming met het buitenlands beleid dat Guatemala heeft gehad ten opzichte van Israël in de afgelopen 70 jaar,” zei Jovel, toevoegend dat de verhuizing “een soevereine beslissing van het buitenlands beleid van Guatemala" is.

Guatemalan flag flies in Jerusalem

Guatemalan Embassy moves from Tel Aviv to the Malha neighborhood of Jerusalem. The official ceremony will take place on May 16.

The Guatemalan Embassy in Israel on Tuesday raised the Guatemalan flag over the Embassy's new building in the Malha neighborhood of Jerusalem.

The official ceremony marking the moving of the Embassy to Jerusalem will take place on May 16, two days after the U.S. Embassy relocates to the capital.

Prime Minister Binyamin Netanyahu said on Tuesday evening that he is "excited to see the Guatemalan flag flying in Jerusalem ahead of the opening of the Embassy this month. Dear friends, welcome back to our eternal capital!”

Guatemalan President Jimmy Morales confirmed at the AIPAC Policy Conference in March that his country will move its embassy in Israel to Jerusalem on May 16.

Guatemalan Foreign Minister Sandra Jovel later defended her country's "sovereign" decision to relocate its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem.

“We are doing the right thing in accordance with the foreign policy that Guatemala has had toward Israel over the past 70 years," Jovel said, adding that the move is "a sovereign decision of Guatemalan foreign policy.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...