13 mei 2018

Regering keurt plannen voor toeristische kabelbaan voor Oude Stad van Jeruzalem goed

Israëlisch kabinet keurt financiering goed voor kabelbaan om toeristen naar de oude stad van Jeruzalem te brengen. Dit zal het gezicht van Jeruzalem veranderen.

Zondag, op de 51e Jeruzalem-dag, keurde het Israëlische kabinet het voorstel van minister van Toerisme Yariv Levin (Likud) goed om 200 miljoen NIS (56 miljoen dollar) - gelijkelijk te verdelen tussen het ministerie van Toerisme en het ministerie van Financiën - te investeren in de bouw van het project voor toeristische kabelbanen naar de oude stad van Jeruzalem. Het project zal worden uitgevoerd door de autoriteit voor de ontwikkeling van Jeruzalem.

“Het “project van de gondelwagen is een significante mijlpaal in het bevorderen van Jeruzalem en het versterken van zijn status als hoofdstad van het wereldtoerisme om inkomend toerisme aan het land beduidend te verhogen en zijn economie te versterken,” is in het besluit van de overheid te lezen.

"De gondelbaan wordt een unieke toeristische attractie, van waaruit toeristen en bezoekers kunnen neerkijken op de stad Jeruzalem en haar unieke bezienswaardigheden. Het gondelbaanproject zal ook het toeristische nachtleven in de stad versterken en verder uitbreiden en helpen de toegankelijkheidsproblemen te overwinnen voor toeristen die de oude stad willen bezoeken. Dergelijke kabelbanen rijden al met succes in andere steden over de hele wereld en trekken grote aantallen toeristen aan.

Vorig jaar, op Jeruzalem Dag 2017 tijdens de 50ste verjaardag van de hereniging van de stad, keurde de regering de eerste fase van het project met een budget van NIS 15 miljoen ($ 4,21 miljoen) van het ministerie van Toerisme. Vandaag keurde de regering de bijkomende investering uit de begroting 2018-20 goed...

De geplande kabelbaanroute is 1.400 meter lang en loopt tussen het toeristisch vriendelijke Eerste Station in de Duitse kolonie, door de Olijfberg naar de Dung Poort aan de Oude Stadsmuren. De kabelbaan heeft vier stations, waaronder Mount Zion en het Kedem Bezoekerscentrum in de stad David. Het grootste deel van de geplande route zal via openbaar terrein lopen.

Gov't approves tourist cable car for Old City of Jerusalem

Israeli cabinet approves funding for cable car to bring tourists to Old City of Jerusalem. ‘This will change the face of Jerusalem.'

On Sunday, as Israelis marked the 51st Jerusalem Day, the Israeli cabinet approved the proposal of Tourism Minister Yariv Levin (Likud), to invest NIS 200 million ($56 million) – to be distributed equally between the Tourism Ministry and the Finance Ministry - in the construction of the tourist cable car project to Jerusalem’s Old City. The project will be implemented by the Jerusalem Development Authority.

“The cable car project is a significant milestone in advancing Jerusalem and strengthening its status as a world tourism capital in order to significantly increase incoming tourism to the country and strengthen its economy," the government decision read.

"The cable car will be a unique tourist attraction, from which tourists and visitors can look down on the city of Jerusalem and its unique sites. The cable car project will also strengthen and further expand the tourist night life in the city and help overcome the accessibility issues for tourists seeking to visit the Old City. Cable cars of this nature already operate successfully in other cities around the world, attracting significant numbers of tourists.”

Last year, on Jerusalem Day 2017 during the 50th anniversary of the city's reunification, the government approved the first phase of the project with a budget of NIS 15 million ($4.21 million) from the Ministry of Tourism. Today, the government approved the additional investment from the 2018-20 budget..

The planned cable car route is 1,400 meters long (0.87 miles), and will run between the tourist-friendly First Station compound in the German Colony, through the Mount of Olives to the Dung Gate at the Old City walls. The cable car has four stations, including Mount Zion and the Kedem Visitor Center in the City of David. Most of the planned route will pass through publicly-owned land.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...