22 juli 2018

1.000 Joden bezochten de Tempelberg. - 1,000 Jews Visited Temple Mount


NEDERLANDS
1.000 Joden bezochten voor 12.00 uur de Tempelberg, 10 mensen gearresteerd

Op het moment dat het terrein rond de Tempelberg om 12.00 uur werd afgesloten voor Joodse bezoekers, hadden 1008 Joden de meest heilige locatie binnen het Judaïsme bezocht op de dag dat beide tempels werden verwoest.  Joodse bezoekers op de Tempelberg, 9 B’Av, 5778/Yosef Mizrahi/TPS   Om 13.30 uur zal het terrein weer worden opengesteld voor Joodse bezoekers.   Gedurende de ochtend zijn 10 Joden die de Tempelberg beklommen, opgepakt door de politie. Volgens Honenu pleegden een aantal van hen de ‘zonde van het buigen’ op de heilige plaats. Dit buigen wordt gedaan door vele Moslims, elke dag 5 maal.Leden van de ‘Studenten van de Tempelberg’ beweging met ‘onder constructie’ borden, 9 B’Av   Neem dat op in je Nationale Wet, Mr. Netanyahu   De 10 protesterende Joodse pelgrims werden verwijderd van het terrein en meegenomen naar het Beit Eliahu politiebureau. Op drie na zijn ze allemaal weer vrijgelaten. Degenen die nog vast zitten – leden van de Studenten voor de Tempelberg beweging - worden vertegenwoordigd door de advocaat van Honemu, Moshe Polski.   Lid van de Studenten van de Tempelberg beweging aangehouden en verwijderd, 9 B’AV, 5778/Yosef Mizrahi/TPS MK Yehuda Glick (Likud) zei op Twitter: “Ongeveer 1000 Joden beklommen vanochtend dat deel van de Tempelberg waar de verwoesting plaatsvond, ter voorbereiding op de herbouw ervan. Ik heb pelgrims vanuit de hele wereld gesproken: Frankrijk, Duitsland, China, Sri Lanka, Roemenië, Japan, USA, Dominicaanse Republiek en meer. Ik kan me herinneren dat een paar jaar gelden de Tempelberg was gesloten voor niet-moslims. En nu, terwijl de politie paraat staat, de profetie Jesaja 40:1  "Troost, troost Mijn volk..", is het mogelijk.


============================================================================================================================ENGLISH
1,000 Jews Visited Temple Mount by Noon, 9 B’Av, 10 Arrested

By the time the Temple Mount compound was closed to Jewish visitors, at noon, on 9 B’Av, a reported 1,008 Jews had visited the holiest site to Judaism on the day both of our temples were destroyed.

Jewish visitors

touring the Temple Mount, 9 B’Av, 5778 / Yosef Mizrahi / TPS The site will re-open to Jewish visitors at 1:30 PM Advertisement  During the morning hours on 9 B’Av, ten Jews who ascended the Temple Mount were detained by police during their tour of the holy site. According to Honenu, some of the detainees committed the sin of bowing down at the site, an act which is carried out literally five times a day, every day, by hordes of Muslims.

Member of the

Students for the Temple Mount movement with signs saying: ‘Construction Site,’ 9 B’Av, 5778 Put that one in your Nationality Law, Mr. Netanyahu. The offending Jewish pilgrims were removed from the compound and jailed at the Beit Eliahu police station. All but three were released. Honenu legal aid society attorney Moshe Polski is representing the three detainees who have not yet been released – members of the Students for the Temple Mount movement.Member of the Students for the Temple Mount movement detained and removed, 9 B’Av, 5778 / Yosef Mizrahi / TPS MK Yehuda Glick (Likud) tweeted: “About 1,000 Jews went up this morning to the Temple Mount, where the destruction took place, to prepare for its building. I met pilgrims from all over the world: France, Germany, China, Sri Lanka, Romania, Japan, USA, the Dominican Republic and more. “I remember that until a few years ago the Temple Mount was closed on Tisha B’Av to non-Muslims. Now, when the police are at the ready, ‘Comfort and keep comforting, my people  [the prophecy Isaiah 40:1],’ is possible.”
Credits: JewishPress