25 september 2018

​Elkin: 400 nieuwe woningen in de wijk Oost-Jeruzalem - Elkin: 400 housing units in eastern Jerusalem neighborhood

Elkin in Kedmat Tzion (Foto: Hezki Baruch) - Elkin in Kedmat Tzion (Photo: Hezki Baruch)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Jerusalem Affairs, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor het burgemeesterschap, belooft de Joodse gemeenschap, te bouwen 'op grond die door Joden is gekocht voor Joodse vestiging'

Bron: Arutz Sheva, Hezki Baruch, 25 september 2018


Minister van Jerusalem Affairs, Ze'ev Elkin, een kandidaat voor het burgemeesterschap van Jeruzalem, nam vandaag deel aan de Sukkot vieringen in de wijk Kedmat Tzion, in Oost-Jeruzalem.

Elkin zei tegen de bewoners: "We zullen minstens 400 woningen bouwen in de wijk Kedmat Tzion, en aan het einde van de eerste fase zullen hier Joden wonen”.

Elkin zei tegen Arutz Sheva: "Het is tijd voor de vestiging van een Joodse wijk hier, dit is het Joodse land dat door Joden werd gekocht opdat de Joden op deze plaats in Jeruzalem kunnen wonen, en hoe eerder hoe beter".

Zul je slagen waar Barkat faalde ?

"Ik geloof het wel. Zoals ook op veel andere plaatsen, heb ik mijn bescheiden bijdrage aan de bevordering van de Joodse vestiging in Jeruzalem, geleverd, en ik geloof dat hier een belangrijke Joodse wijk zal worden gebouwd, die deel zal uitmaken van Jeruzalem. Uiteindelijk, als we naar alles om ons heen kijken, is dit een verenigd Jeruzalem en de Joden hebben het recht om zich overal te vestigen. Dat is wat we tot op de dag van vandaag hebben gedaan en we zullen dat blijven doen”.

_________________

ENGLISH   

Jerusalem Affairs Minister, who is running for mayor, vows to build Jewish community 'on land purchased by Jews for Jewish settlement'

By: Arutz Sheva, Hezki Baruch, September 25, 2018

 

Jerusalem Affairs Minister, Ze'ev Elkin, a candidate for Mayor of Jerusalem, participated in Sukkot celebrations in the Kedmat Tzion neighborhood of eastern Jerusalem, Today.

Elkin told the residents: "We will build at least 400 housing units in the Kedmat Tzion neighborhood. At the end of the first plan, there will be Jewish settlement here".

Elkin said to Arutz Sheva: "The time has come for a Jewish neighborhood to be established here. This is Jewish land that was purchased by Jews for this Jewish settlement within Jerusalem and the sooner the better".

Will you succeed where Barkat failed ?

"I believe so. As with many other places, I contributed my modest contribution to promoting Jewish settlement in Jerusalem, and I believe that an important Jewish neighborhood that will be part of Jerusalem will be built here. In the end, when you look at everything around us, this is unified Jerusalem and the Jews have the right to settle everywhere. That's what we've done to this day and we'll continue to do so”.