20 oktober 2018

​Amerikaanse burger opgepakt door Palestijnse Autoriteit voor verkoop van onroerend goed aan Joden - American citizen held by Palestinian Authority over property sale to Jews

(Foto: Breitbart) – (Photo: Breitbart)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Amerikaanse burger is naar verluidt gearresteerd door de Palestijnse Autoriteit, vanwege de verdenking dat hij betrokken was bij de verkoop van onroerend goed aan Joden in Oost-Jeruzalem

Bron: Breitbart, 19 oktober 2018


De PA verbiedt de verkoop van land aan de Joden, zoals onderschreven wordt door tal van berichtgevingen door de jaren heen, over buitengerechtelijke executies van Palestijnen die beschuldigd werden van betrokkenheid bij dergelijke verkopen. De PA heeft gewaarschuwd, dat Palestijnen die hun huizen verkopen aan Joden, het risico lopen beschuldigd te worden van 'hoogverraad' - wat de doodstraf met zich meebrengt.

The Jerusalem Post meldt verder:

De veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit hebben een Palestijn-Amerikaanse burger gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een vastgoedtransactie met Joden in Oost-Jeruzalem, vertelden bronnen aan de Jerusalem Post. De familie van de man heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gebracht van zijn arrestatie.

Vorige week herbevestigde de Palestijnse islamitische religieuze autoriteiten in Oost-Jeruzalem, een fatwa (religieus decreet), die Palestijnen verbood hun huizen en landen te verkopen aan Israëliërs. Sommige Palestijnen hebben opgeroepen tot het opleggen van de doodstraf aan degenen, die het verbod overtreden.

Eén bron vertelde de Post, dat de man verdacht werd van het ontvangen van $ 25.000 commissiegeld, voor zijn rol in de verkoop van het huis. Het huis behoorde toe aan een Palestijnse weduwe uit het Moslimkwartier in de Oude Stad van Jeruzalem.

______________

ENGLISH

An American citizen has reportedly been arrested by the Palestinian Authority over suspicion he was involved in selling property to Jews in eastern Jerusalem 

By: Breitbart, October 19, 2018


The PA outlaws the sale of land to Jews, with scores of reports over the years of extrajudicial killings of Palestinians accused of involvement in such sales. The PA itself has warned that Palestinians who sell their homes to Jews risk being charged with “high treason” – which carries the death penalty.

The Jerusalem Post further reports:

Palestinian Authority security forces have arrested a Palestinian-American citizen on suspicion of involvement in a real estate transaction with Jews in east Jerusalem, the Jerusalem Post has learned. The man’s family has notified the U.S. State Department of his arrest.

Last week, the Palestinian Islamic religious authorities in east Jerusalem reaffirmed a fatwa (religious decree) prohibiting Palestinians from selling their houses and lands to Israelis. Some Palestinians have called for imposing the death penalty on those who violate the ban.

One source told the Post that the man was suspected of receiving $25,000 in commission for his role in the sale of the house, which belonged to a Palestinian widow from the Muslim Quarter in the Old City of Jerusalem.