02 november 2018

Liberman geeft groen licht voor nieuwbouw voor Joden in Hebron - Liberman advances construction of new building for Hevron Jews

Grot van de  Patriarchen in Hebron (Foto: Gershon Elinson/Flash 90) - Cave of the Patriarchs in Hevron (Photo: Gershon Elinson/Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nieuw appartementencomplex wordt gebouwd boven de oude groothandelsmarkt in Hebron, gelegen op Joodse grond

Bron: Arutz Sheva Staff, 1 november 2018


Donderdag beval minister van Defensie Avigdor Liberman, te starten met de bouw van een nieuw appartementencomplex boven de oude groothandelsmarkt in Hebron, die op Joods grondgebied staat.

De voortgang van het project werd vanwege juridische problemen vele jaren uitgesteld. Onlangs, onder leiding van minister van Defensie Liberman, heeft de juridisch adviseur van de defensie-instelling, procureur Itai Ophir, een juridisch advies geformuleerd dat voor het eerst de voortgang van de bouwprocedures op de locatie mogelijk maakt. Het advies kreeg ook de goedkeuring van de procureur-generaal.

Dit is het tweede residentiële project dat minister van Defensie Avigdor Liberman in korte tijd in Hebron promoot, na een periode van 20 jaar waarin geen nieuwe wooneenheden in de Joodse gemeenschap werden gebouwd.

De hoofdlijnen van het door de minister van Defensie goedgekeurde plan omvatten een project waarbij de winkelvloer van de oude groothandelsmarkt wordt behouden en een aantal woonverdiepingen erboven te bouwen.

"We zetten het momentum van ontwikkeling van de Joodse gemeenschap in Hebron voort, die de afgelopen 20 jaar heeft stilgelegen. Nadat we een gemeentelijk signaal aan de Joodse gemeenschap hadden afgegeven in de vorm van de bouw van 31 wooneenheden en kleuterscholen in de Hezekiah buurt, zullen we nu doorgaan met de bouw van een ander appartementengebouw op de groothandelsmarkt. We zullen doorgaan met het versterken van de gemeenschap in Hebron door middel van het ondernemen van daadwerkelijke acties”, zei Liberman.

___________

ENGLISH    

New apartment building to be established above old wholesale market in Hevron, which sits on Jewish land

By: Arutz Sheva Staff, November 1, 2018


On Thursday, Defense Minister Avigdor Liberman ordered the construction of a new apartment building above the old wholesale market in Hevron, which sits on Jewish land.

Promotion of the project was delayed for many years due to legal difficulties. Recently, under the guidance of Defense Minister Liberman, the legal advisor to the defense establishment, Attorney Itai Ophir, formulated a legal opinion that allows for the first time the advancement of building procedures at the site. The opinion also received the approval of the attorney general.

This is the second residential project that Defense Minister Avigdor Liberman is promoting within a short time in Heron, after 20 years in which no new housing units were built in the Jewish community.

The outline of the plan approved by the defense minister will include a project to preserve the store floor in the old wholesale market and build a number of residential floors above them.

"We continue the momentum of development of the Jewish community in Hevron, the likes of which there has not been in the past 20 years. After we approved a municipal symbol for the Jewish community and approved the establishment of 31 housing units and kindergartens in the Hezekiah quarter, we will now proceed with the construction of another apartment building in the wholesale market. We will continue to strengthen the community in Hevron through deeds", Liberman said.