08 november 2018

Video: “We vertellen Europa: Israël is wettige soeverein in Jeruzalem” - Video: “We tell Europe: Israel is legal sovereign in Jerusalem”

Ron Yishai (Foto: YouTube) - Ron Yishai (Photo: YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Voorzitter van Jerusalem and Heritage Ministry spreekt met Arutz Sheva over bezoek aan EP, om uit te leggen dat Jeruzalem's wettelijke status volgens het internationaal recht, Israëlisch is

Bron: Arutz Sheva, Yoni Kempinski, 7 november 2018


Arutz Sheva sprak met de voorzitter van de Jerusalem and Heritage Ministry, Ron Yishai, over het bezoek van zijn ministerie aan het Europees Parlement, om uit te leggen dat Jeruzalem volgens het internationale recht, voor 100% Israëlisch is.

"Dit is de eerste keer dat Israël haar duidelijke standpunt uiteenzet met betrekking tot het internationale recht, betreffende Jeruzalem en de Israëlische soevereiniteit met betrekking tot Jeruzalem. We zeggen voor het eerst tegen de Europeanen op dit forum: Israël is de wettelijke soeverein in alle delen van Jeruzalem volgens internationaal recht”.

"De soevereiniteit werd door de Turken na de Eerste Wereldoorlog, overgedragen aan de Volkenbond, het wettige orgaan dat bevoegd was om te beslissen wat er moest gaan gebeuren met deze soevereiniteit, en zij schonk het aan het Joodse volk. Israël, als vertegenwoordigster van het Joodse volk, ontving het van de Volkenbond door het Britse mandaat, en zo werd de Turkse soevereiniteit van dit land overgedragen aan het Joodse volk - volledig legaal en volledig geautoriseerd door de Volkenbond. Dat is de situatie tot op de dag van vandaag.

Yishai beschreef hoe deze feiten in Europa met verbazing zijn ontvangen, "omdat ze zich nooit hebben gerealiseerd dat dit de situatie is”. Vervolgens voegde hij eraan toe, "De meningen zijn hier verdeeld tussen degenen die meer willen weten over de waarheid en degenen die het niet uitmaakt wat de waarheid is en ervan uitgaan, dat Israël sowieso ongelijk heeft. We besteden geen tijd en energie aan deze laatste groep. We gaan in gesprek met de meerderheid die meer over deze waarheid wil horen”.

Video: alleen Engels

(Video: Arutz Sheva)

___________

ENGLISH

Chairman of Jerusalem and Heritage Ministry speaks with Arutz Sheva about visit to EP to explain Jerusalem’s legal status as Israeli by international law

By: Arutz Sheva, Yoni Kempinski, November 7, 2018


Arutz Sheva spoke with Chairman of the Jerusalem and Heritage Ministry, Ron Yishai, about his ministry’s visit to the European Parliament to present the case that Jerusalem is Israeli according to international law.

“This is the first time Israel is expressing its clear position as pertains to the international law regarding Jerusalem and Israeli sovereignty regarding Jerusalem. We say to the Europeans for the first time in this forum: Israel is the legal sovereign in all parts of Jerusalem by international law.

“Sovereignty was given from the Turks after World War I to the League of Nations, which was the legal organ authorized to decide what to do with this sovereignty, and they gave it to the Jewish people. Israel, as representative of the Jewish people, received it from the League of Nations through the British Mandate, and this is how the title to this land passed from the Turks to the Jewish people - fully legal, and fully authorized by the League of Nations. That has been the situation until today”.

Yishai described how these facts have been met with surprise in Europe, “because they never imagined that this was the situation.” From here, he explained, “It’s divided between those who want to know more about the truth and those who don’t care what’s right and what’s wrong, but only care that Israel is wrong. We don’t deal with these people”, he said, referring to the latter group. “We deal with the majority who want to hear more about it”.


(Video: Arutz Sheva)