03 december 2018

​VS-gezant: de VN kan de status van Jeruzalem als hoofdstad niet wegstemmen - US envoy: UN cannot vote away Jerusalem's status as capital

Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman (Foto: Ziv Koren) - U.S. Ambassador to Israel, David Friedman (Photo: Ziv Koren)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Tijdens de Chanoeka-groeten verwerpt ambassadeur David Friedman de VN houding, die Israëls aanspraak op de stad ontkent: "De VN kan de feiten niet wegstemmen: Jeruzalem is de oude en moderne hoofdstad van Israël", twitterde hij

Bron: Israel Hayom Staff, 3 december 2018


De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, haalde maandag uit naar de Verenigde Naties vanwege de anti-Israëlische vooroordelen, door tijdens Chanoeka de legitieme claim van Israël op Jeruzalem te belichten.

Friedman, de eerste Amerikaanse afgezant die werkzaam is vanuit de onlangs geopende ambassade in Jeruzalem, twitterde: "Meer dan 2000 jaar geleden veroverden Joodse patriotten (Makkabeeën) Jeruzalem, zuiverden de Heilige Tempel en maakten het opnieuw een huis van de Joodse eredienst. De VN kan de feiten niet wegstemmen: Jeruzalem is de oude en moderne hoofdstad van Israël. Fijne Chanoeka vanuit deze gezegende stad!”

Friedman, die Joods is, behoort tot de naaste medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump en wordt als zeer pro-Israël beschouwd. Hij was adviseur van Trump op het gebied van de aan Israël gerelateerde zaken, tijdens zijn presidentiële campagne.

In december 2017 heeft Trump tientallen jaren van VS-beleid op z’n kop gezet, door Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van Israël. Enkele maanden later opende hij de verhuisde, nieuwe ambassade in de stad. Deze beslissingen leidden tot een veroordeling door Arabische staten en andere landen, en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam een niet-bindende resolutie aan, waarin de houding van Trump ten aanzien van Jeruzalem werd veroordeeld. De VS reageerden hier verontwaardigd op, waarbij Trump aangaf dat hij “de namen zou onthouden” van degenen die tegen de VS hadden gestemd.

____________

ENGLISH    

In Hanukkah greeting, Ambassador David Friedman rejects U.N. stance denying Israel's claim to the city: "The U.N. can't vote away the facts: Jerusalem is the ancient and modern capital of Israel”, he tweets

By: Israel Hayom Staff, December 3, 2018


U.S. Ambassador to Israel David Friedman lambasted the United Nations on Monday over its anti-Israel bias, using the occasion of Hanukkah to highlight Israel's legitimate claim to Jerusalem.

Friedman, the first U.S. envoy to serve in the recently opened embassy in Jerusalem, tweeted: "More than 2,000 years ago, Jewish patriots (Maccabees) captured Jerusalem, purified the Holy Temple and rededicated it as a house of Jewish worship. The U.N. can't vote away the facts: Jerusalem is the ancient and modern capital of Israel. Happy Hanukkah from this blessed city!"

Friedman, who is Jewish, is among U.S. President Donald Trump's close associates and is considered very pro-Israel. He served as Trump's adviser on Israeli-related matters during his presidential campaign.

In December 2017, Trump upended decades of U.S. policy by officially recognizing Jerusalem as Israel's capital. Several months later, he inaugurated a new embassy in the city. These decisions triggered condemnation from Arab states and other countries, and the U.N. General Assembly passed a nonbinding resolution condemning Trump's stance on Jerusalem. The U.S. reacted angrily to this, with Trump vowing to "take names" of those who voted against the U.S.