04 januari 2019

Na twijfels is het besluit genomen: Bolsonaro bevestigt verhuizing van ambassade naar Jeruzalem – After hesitation the decision is made: Bolsonaro confirms to move embassy to Jerusalem

De uit Brazilië afkomstige president Jair Bolsonaro (L) en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudden elkaar de hand tijdens een gezamenlijke verklaring op de militaire basis Fort Copacabana, in Rio de Janeiro, Brazilië, op vrijdag 28 december 2018 (Foto: Leo Correa/Poolfoto via AP) - Brazil's President-elect Jair Bolsonaro (L) and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands during a joint statement at the military base Fort Copacabana, in Rio de Janeiro, Brazil, Friday, Dec. 28, 2018 (Photo: Leo Correa/Pool Photo via AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Braziliaanse leider zegt dat alleen Iran sterk tegen de actie is, en dat van de meeste Arabische naties niet wordt verwacht dat ze Brazilië ervoor zullen bestraffen

Bron: TOI, JORDI MIRO, 4 januari 2019


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft bevestigd, dat hij de ambassade van zijn land in Israël naar Jeruzalem zal verhuizen, en zei dat de belangrijkste natie die daar bezwaar tegen maakt, Iran is, en geen andere Arabische landen.

Bolsonaro, die donderdag in een interview met SBT-televisie sprak, zei: "Het besluit is genomen, het is slechts een kwestie van wanneer het zal worden uitgevoerd”. De opmerking bevestigde een verklaring van premier Benjamin Netanyahu, die deze week in Brazilië was om deel te nemen aan de formele benoeming van Bolsonaro op 1 januari.

Bolsonaro, een sterk-rechtse voormalige legerparachutist die nauwe banden wil aangaan met de VS en Israël, liet vóór zijn ambtsaanvaarding weten dat hij van plan was om de actie van president Donald Trump te volgen in het verhuizen van de Braziliaanse ambassade naar Jeruzalem.

De beslissing is controversieel omdat Israël beweert dat heel Jeruzalem haar hoofdstad is, terwijl Palestijnen Oost-Jeruzalem beschouwen als de hoofdstad van hun toekomstige staat. Veel landen zijn van mening dat de status van Jeruzalem alleen kan worden bepaald door bredere Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen.

Bolsonaro twijfelde eerst aan het verhuizen van de ambassade, nadat hij begin november had gezegd dat hij van plan was ermee door te gaan. Een paar dagen later gooide hij het roer om, door te zeggen dat er nog geen beslissing was gevallen. Blijkbaar als een reactie op de vrees van de machtige landbouworganisaties in Brazilië, dat een verhuizing van de ambassade de export van vlees naar de Arabische markten ad $1 miljard in gevaar zou kunnen brengen.

___________

ENGLISH    

Brazilian leader says only Iran strongly opposed to step, most Arab nations not expected to sanction Brasilia

By: TOI, JORDI MIRO, January 4, 2019


Brazil’s President Jair Bolsonaro has confirmed he will move his country’s embassy in Israel to Jerusalem, and said the main nation objecting to that is Iran, not Arab countries.

Bolsonaro, speaking in an interview to SBT television late Thursday, said: “The decision is taken, it’s only a matter of when it will be implemented". The comment confirmed a statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu, who was in Brazil this week to attend Bolsonaro’s January 1 investiture.

Bolsonaro, a far-right former paratrooper intent on forging close ties with the US and Israel, signaled before taking office that he planned to follow President Donald Trump’s lead in moving Brazil’s embassy to Jerusalem.

The decision is controversial because Israel claims all of Jerusalem as its capital while Palestinians view East Jerusalem as the capital of its future state. Many countries hold that Jerusalem’s status should only be defined through wider Israeli-Palestinian peace negotiations.

Bolsonaro had wavered on the embassy move after saying in early November he intended to go through with it. Days later he rowed back, saying “it is not yet decided,” apparently responding to fears of Brazil’s powerful farming businesses that an embassy move could put at risk $1 billion in meat exports to Arab markets.