14 januari 2019

Jeruzalemse wijk gegrepen door angst na moorden - Jerusalem neighborhood gripped by panic after murders

Onderzoekers bij ingang van gebouw waar lichamen werden gevonden (Foto: Hezki Baruch) - Investigators at entrance to building where bodies were found (Photo: Hezki Baruch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Bewoners van de wijk Armon Hanatziv leven in angst na een steekpartij en een dubbele moord. "Mijn kinderen kunnen niet zo leven"

Bron: Arutz Sheva, Hezki Baruch, 14 januari 2019


Inwoners van een wijk in het zuidoosten van Jeruzalem zeggen, dat ze nu in angst leven na een dubbele moord en steekpartij, waarvan wordt vermoed dat de twee incidenten met elkaar in verband kunnen worden gebracht - en mogelijk terroristische aanslagen zijn geweest.

Mordechai Elkahi Street, een woonwijk aan de David Raziel Street, ligt aan de noordwestelijke rand van de wijk Armon Hanatziv (ook bekend als East Talpiot) in het zuidoosten van Jeruzalem. Afgelopen woensdag werd een tienermeisje neergestoken bij een bushalte in Elkahi Street door een man met "een Arabische uiterlijk". Ze werd in matige toestand naar het Shaare Zedek Medisch Centrum gebracht. Zondag ontdekte de politie een bejaard echtpaar dat dood in hun appartement lag aan de Elkahi Street, en slachtoffers van een schijnbare dubbele moord. De slachtoffers, de 71-jarige Yehuda Kaduri en zijn vrouw, de 68-jarige Tamar Kaduri, zijn waarschijnlijk donderdagochtend vermoord - de dag nadat de steekpartij bij de bushalte plaatsvond.

Terwijl de politie uitgebreid de dubbele moord onderzoekt, uitten bewoners hun bezorgdheid over de algemene achteruitgang van de veiligheid in de buurt - en de mogelijkheid dat de twee incidenten terreurdaden waren, gericht tegen de Joodse bevolking in het gebied.

"Ik woon hier al 42 jaar”, vertelde Ami maandag aan Arutz Sheva, "en ik heb nog nooit meegemaakt wat er de laatste jaren allemaal is gebeurd. Nog geen week geleden werd een meisje neergestoken. Het beveiligingsniveau is hier sterk gedaald en we zijn elke dag bang. Ik heb kleine kinderen die hier naar school gaan en dat beangstigt me. Ik houd altijd mijn ogen goed open. 's Nachts zie je allerlei personen in de buurt rondlopen, die niet van hier zijn. We moeten nu onze ogen openen en kijken hoe we de veiligheid in de buurt kunnen herstellen, ook als dat betekent dat we een particulier beveiligingsbedrijf moeten inhuren”.

Ronit, een buurvrouw van het vermoorde echtpaar, zei dat zelfs haar dochter, een officier bij de grenspolitie, angstig was om in de buurt rond te lopen. "Ik woon hier acht jaar en er is geen beveiliging. Mijn dochter zit bij de grenspolitie en ik moet haar naar haar basis brengen omdat ze bang is. Ik kende de familie Kaduris, het waren leuke, rustige mensen”, vervolgde Ronit, eraan toevoegend dat ze na de moorden had besloten om de buurt te verlaten. "Gisteren heb ik het huis te koop gezet. Ik kan hier niet blijven wonen. Mijn kinderen kunnen niet met dit soort angst leven. Ik voel me niet veilig als ik hier woon en wil mijn kinderen hier niet opvoeden. Gisteren bleven we angstig in huis. Zo kunnen we niet leven”.

__________

ENGLISH    

Residents of Armon Hanatziv neighborhood 'living in fear' following stabbing attack, double homicide. “My kids can't live like this”

By: Arutz Sheva, Hezki Baruch, January 14, 2019


Residents of a neighborhood in southeastern Jerusalem say they are now living in terror following a double homicide and stabbing attack, with suspicions the two incidents may be linked – and may have been terrorist attacks.

Mordechai Elkahi Street, a residential area off of David Raziel Street, sits on the northwestern edge of the Armon Hanatziv neighborhood (also known as East Talpiot) in southeast Jerusalem. Last Wednesday, a teenage girl was stabbed at a bus stop on Elkahi Street by a man of “Arabic appearance”. She was evacuated to Shaare Zedek Medical Center in light-to-moderate condition. On Sunday, police discovered an elderly couple dead in their apartment on Elkahi Street, the victims of an apparent double murder. The victims, 71-year-old Yehuda Kaduri and his wife, 68-year-old Tamar Kaduri, had likely been murdered on Thursday – the day after the bus stop stabbing.

With police investigating “all directions” in the double homicide, residents expressed concern over the general decline in security in the neighborhood – and the possibility that the two incidents were acts of terror targeting the area’s Jewish population.

“I’ve lived here for 42 years", Ami told Arutz Sheva Monday, "and I never saw the kinds of things that have been happening in the last few years. Just a week ago a girl was stabbed. The level of security here has plummeted, and we are fearful every day. I have small children who are learning in the school here, and it’s frightening. I’m always keeping my eyes open. At night you can see all these people who aren’t from around here walking around the neighborhood. We need to wake up and see how we can restore security to the neighborhood, even if that means taking a private security company".

Ronit, a neighbor of the murdered couple, said that even her daughter, an officer in the Border Police, was afraid to travel in the neighborhood. “I’ve lived here for eight years, and there is no security. My daughter is in the Border Police, and I need to take her to her base because she’s frightened. I knew the Kaduris, they were nice, quiet people", Ronit continued, adding that in the wake of the murders, she had decided to move out of the neighborhood. “Yesterday I put the house up for sale. I can’t keep living here. My kids can’t live with this kind of fear. I don’t feel secure living here or raising my kids here. Yesterday we stayed home in fear. We can’t live like that".