11 februari 2019

Moordenaar in de rechtbank: een glimlachende (?) Palestijn - Killer in court: a smiling (?) Palestinian

Palestijnse Arabier Arafat Irfayia, beschuldigd van de moord op de 19-jarige Ori Ansbacher, in de rechtbank van Jeruzalem, 11 februari 2019 (Foto: Flash90/Yonatan Sindel) - Palestinian Arab Arafat Irfayia, charged with the murder of 19-year-old Ori Ansbacher, at the Jerusalem Magistrate's court, Feb. 11, 2019 (Photo: Flash90/Yonatan Sindel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Arafat Irfayia, beschuldigd van de schokkende afslachting van de Israëlische tiener Ori Ansbacher, leek maandag in de rechtzaal te glimlachen

Bron: David Isaac, World Israel News, 11 februari 2019


De hoofdverdachte in de brute verkrachting en de dood van de 19-jarige Ori Ansbacher werd maandag voor de rechter voorgeleid en beschuldigd van moord. Arafat Irfayia (29) vertoonde geen spoortje wroeging en leek tijdens het proces te grijnzen.

Ansbacher liep in het bos in een natuurgebied in de buurt van Jeruzalem toen ze werd aangevallen door Irfayia, die zijn huis in Hebron verliet met een mes. Haar lichaam werd donderdag gevonden. Irfayia werd binnen 48 uur opgespoord. Hij bevond zich in een verlaten gebouw in de buurt van de Jamal Abdel-Nasser Moskee in El-Bireh, grenzend aan Ramallah.

Sterk DNA-bewijs bracht hem in verband met de moord. Het mes dat het vermoedelijke moordwapen kon zijn, werd aangetroffen op het moment van zijn arrestatie.

De Israëlische autoriteiten zeggen dat ze vernomen hadden dat Irfayia zich had verstopt in de moskee, waar ze vrijdag een inval deden. Irfaiya werd niet ontdekt, maar soldaten namen beelden van beveiligingscamera's uit de buurt in beslag waardoor werd besloten een tweede inval uit te voeren in het nabijgelegen verlaten gebouw, waar Irfayia inderdaad werd gearresteerd.

Autoriteiten hebben het een 'nationalistische misdaad' genoemd, gezien het feit dat de familie van Irfayia zich openlijk identificeert met Hamas en het feit dat Irfayia materiaal voor de terreurgroep heeft verspreid.

Gezien de afschuwelijke aard van de moord op Ansbacher hebben verschillende Israëlische politici de doodstraf geëist. Hoewel er theoretisch een doodstraf kan worden uitgevoerd, is deze maar twee keer in praktijk gebracht in de geschiedenis van Israël. Voormalig minister van Defensie, Avigdor Liberman, wiens partij een wetsvoorstel heeft gesteund om de uitvoering van de doodstraf te vergemakkelijken, hernieuwde na de moord zijn oproep tot definitieve aanname van de wet.

__________

ENGLISH    

Arafat Irfayia, charged in the shocking slaughter of Israeli teenager Ori Ansbacher, appeared smiling in court on Monday

By: David Isaac, World Israel News, February 11, 2019


The prime suspect in the brutal rape and death of 19-year-old Ori Ansbacher was arraigned in a Jerusalem court on Monday and charged with murder. Arafat Irfayia, 29, showed no signs of remorse and appeared to be smirking during the proceedings.

Ansbacher was walking in the woods in a nature reserve near Jerusalem when she was attacked by Irfayia, who left his home in Hebron with a knife. Her body was found Thursday and Irfayia was tracked down within 48 hours to an abandoned building near the Jamal Abdel-Nasser Mosque in el-Bireh, adjoining Ramallah.

Strong DNA evidence linked him to the killing. The knife that was believed to be used in the attack was found at the time of his arrest.

Israeli authorities say they learned that Irfayia had been hiding in the mosque, which they raided on Friday. Irfaiya was not found but troops confiscated security camera footage from the neighborhood, leading them to conduct a second raid on the nearby abandoned building, where Irfayia was arrested.

Authorities have labeled it a “nationalistic crime” given Irfayia’s family openly identifies with Hamas and the fact that Irfayia has distributed material for the terror group.

Given the ghastly nature of Ansbacher’s killing, several Israeli politicians have called for the death penalty. Although there is a death penalty on the books, it has been used only twice in Israel’s history. Former Defense Minister Avigdor Liberman, whose party had sponsored a bill that would make the death penalty easier to apply, renewed his calls for it to be passed in the wake of the killing.