19 februari 2019

​Het "Juweel van Jeruzalem" wordt gerestaureerd - The “Jewel of Jerusalem” is being restored

De herbouwde Hurva-synagoge in het hart van de Jewish Quarter van de oude stad van Jeruzalem (Foto: Yonatan Sindel/Flash90) - The rebuilt Hurva Synagogue in the heart of the Jewish Quarter of Jerusalem's Old City (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Er is een nieuw project gestart om het 'Juweel van Jeruzalem', de Jewish Quarter van de oude stad, te verfraaien

Bron: Israel Today, David Lazarus, 18 februari 2019


Het startsein werd bijgewoond door de minister van Jerusalem Affairs, Ze'ev Elkin. "De Jewish Quarter is het juweel van de oude stad en het wordt tijd dat deze sectie wordt verfraaid", zei Elkin. "We zijn actief in alle delen van de oude stad - door wegen toegankelijk te maken voor toeristen, de straten te verbeteren en het versterken van Israëls soevereiniteit, en nu hebben we het juweel in de kroon bereikt - de Jewish Quarter”, voegde hij eraan toe.

Ook de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon, nam deel aan de ceremonie. "Ondanks alles wat het Joodse volk heeft meegemaakt, zijn we hier teruggekeerd. De kinderen van Jeruzalem spelen hier”, zei Leon. "We zullen er alles aan doen om het heden te bewaren, om het verleden te onthouden en om aan de toekomst te werken. De toekomst van onze kinderen is hier in de Jewish Quarter, in Jeruzalem en in Israël”, benadrukte de burgemeester.

De renovatie van de Jewish Quarter omvat werken aan een lift bij de Western Wall, het Herodian Museum, the Burnt House, the Great Wall, de parken in het gebied en het Jerusalem Mosaics Project. Herzl Ben Ari, de CEO van de Jewish Quarter Development Company die het project leidt, zei: "Ik hoop dat iedereen die naar de Jewish Quarter in Jeruzalem komt, zal voelen dat we zijn droom hebben vervuld en dat elke gast en toerist van over de hele wereld de uniciteit en de eeuwige waarden van de hoofdstad van Israël zal voelen”.

____________

ENGLISH    

A new project to beautify the “Jewel of Jerusalem”, the Jewish Quarter of the Old City, is underway

By: Israel Today, David Lazarus, February 18, 2019


The unveiling ceremony was attended by Jerusalem Affairs Minister Ze'ev Elkin. "The Jewish Quarter is the jewel of the Old City and it is time that this section be more beautiful”, Elkin said. “We operate in all parts of the Old City - by making roads accessible to tourists, improving the streets and strengthening Israeli sovereignty, and now we have reached the jewel in the crown - the Jewish Quarter”, he added.

Jerusalem Mayor Moshe Leon also took part in the ceremony. "In spite of everything that the Jewish people have gone through, we have returned here. The children of Jerusalem play here”, Leon said. “We will do everything to preserve the present, to remember the past, and to work for the future. The future of our children is here in the Jewish Quarter, in Jerusalem and in Israel”, the mayor stressed.

Renovations of the Jewish Quarter will include work on a Western Wall elevator, the Herodian Museum, the Burnt House, the Great Wall, the area’s parks and the Jerusalem Mosaics Project. Herzl Ben Ari, the CEO of the Jewish Quarter Development Company managing the project, said: "I hope that anyone who reaches the Jewish quarter in Jerusalem will feel that we have fulfilled his dream and that every guest and tourist from all over the world will feel the uniqueness and the eternal values of the capital of Israel”.