19 juli 2017

Gaat het dan toch gebeuren? De ambassade naar Jeruzalem?


US Vice President Mike Pence. Photo: Twitter.

Vice President Pence belooft dat de VS ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen.

JNS.org - Vice President Mike Pence zei maandag dat het slechts een kwestie van tijd is dat de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verhuizen.

“Ik beloof je dat de dag zal komen dat president Donald Trump de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuist,” vertelde Pence de 12e jaarlijkse vergadering van Christenen United voor Israël in Washington, DC. “Het is niet een vraag of, het is alleen de vraag wanneer.”

Pence zei dat hij en Trump “vandaag zonder verontschuldiging achter Israël staan”, zoals getoond in mei de president’s reis naar Israël.

"In Jeruzalem, in die oude en heilige stad, verklaarde onze president voor de gehele wereld dat onder zijn leiding de Verenigde Staten van Amerika altijd achter Israël zal staan", aldus Pence.

Trump tekende op 1 juni de vrijstelling om de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv te houden , waardoor hij tenminste de gang naar Jeruzalem met zes maanden uitstelt. Aangezien het Congres in 1995 een wetgeving heeft goedgekeurd waarin de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem werd geaccordeerd, heeft elke zittende president opeenvolgende zes maanden vrijstellingen ondertekend die de verhuizing vertragen, onder vermelding van nationale veiligheidsproblemen.

Red: nu is er een consulaat in Jeruzalem:


US Consulate in East Talpiyot, Jerusalem

Vice President Pence Promises US Will Move Embassy to Jerusalem

JNS.org – Vice President Mike Pence said Monday that relocating the US Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem was only a matter of time.

“I promise you that the day will come when President Donald Trump moves the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem,” Pence told the 12th annual Christians United for Israel summit in Washington, DC. “It is not a question of if, it is only when.”

Pence said he and Trump “stand without apology for Israel today,” and touted the president’s trip to Israel in May.

“Standing in Jerusalem, in that ancient and holy city, our president declared for all the world to hear that under his leadership, the United States of America ‘will always stand with Israel,’” said Pence.

Trump signed a waiver June 1 to keep the US embassy in Tel Aviv, avoiding a move to Jerusalem for at least an additional six months. Since Congress passed legislation in 1995 authorizing the relocation of the embassy to Jerusalem, every sitting president has signed successive six-month waivers delaying the move, citing national security concerns.

https://www.algemeiner.com/2017/07/18/vice-preside...