27 maart 2017

Hoe legaal bouwt de VN in Jeruzalem?

English below.

De NGO Regavim heeft een verzoekschrift ingediend tegen de Verenigde Naties bij het Hooggerechtshof afgelopen maandag.
De organisatie beschuldigde de VN van het illegaal bouwen in Jeruzalem.

Een bericht in Arutz7 laat Regavim aan het woord: “In de afgelopen jaren heeft de VN gebruik gemaakt van haar immuniteit door het uitvoeren van een reeks van illegale bouwprojecten in de verbinding op het terrein, die staatseigendom zijn."


Illegal UN construction in Armon Hanatziv,Regavim

Te zien in de petitie is hoe structurele veranderingen in een historisch gebouw, daterend uit de jaren dertig, gemaakt zijn. Er is een multi-verdiepingen gebouw illegaal neergezet evenals een illegale opslagplaats en een illegaal tankstation voor VN Personeel.

De petitie is ook gericht op de gemeente Jeruzalem en “Israels Lands Autoriteit” het misbruik van de VN van zijn immuniteit op deze manier en eiste “de uitvoering van artikel 212 van de Planning and Building wet, dat de sloop van een gebouw toestaat, zelfs als de partij die verantwoordelijk is voor de schendingen niet meer leeft of een of andere vorm van immuniteit heeft.”

Meir Deutch, directeur van beleid en Knesset Relations van Regavim zei vandaag dat “sinds de bevrijding van Jeruzalem aan de VN het voorrecht van het gebruik van de toegewezen eigendommen als gasten van de staat Israël is gegeven. Maar de illegale arbeid op het historische gebouw, en de extra illegale bouw van State Land zonder de juiste vergunningen blijft. Het werk veroorzaakt in feite schade aan het milieu in de omliggende gebieden.”

Deutch voegt toe: “als de huurder [de VN] niet weet hoe hij zich moet gedragen wordt het tijd voor de Israëlische regering om een vervangende huurder te vinden.’ Het is geen geheim de VN alles aangrijpt om misstanden bij Israel aan de kaak te stellen maar zich zelf niet houdt aan simpele regels en vergunningen.”

Voor meer informatie over de organisatie van Regavim: http://www.regavim.org/category/about-regavim/
Deze organisatie houdt zich bezig met het in kaart brengen van illegale praktijken, bouwen zonder vergunningen.

Suit against UN for illegal construction in Jerusalem

Regavim petitions Supreme Court against misuse of state lands and illegal construction by UN in Israel’s capital.
Gary Willig, 27/03/17 20:48

The NGO Regavim which monitors illegal construction in Israel filed a petition against the United Nations to the Supreme Court Monday. The organization accused the UN of carrying out illegal construction in Jerusalem.

According to Regavim: "In recent years the UN has taken advantage of its immunity by carrying out a series of illegal construction projects in the compound on property which is State owned."

Among the illegal construction featured in the petition are the structural changes the UN illegally made to a historic building which dates back to the 1930s, the illegal construction of a multi-story building, the construction of an illegal storage facility, and the installation of an illegal petrol station for UN personnel usage.

The petition also targeted the Jerusalem Municipality and the Israel Lands Authority for allowing the UN to abuse its immunity in this fashion and demanded "the implementation of Section 212 of the Planning and Building Law, which permits the demolition of a building even if the party responsible for the violations is no longer living or has some form of immunity."

Meir Deutch, Regavim's Director of Policy and Knesset Relations, said today that "since the liberation of Jerusalem the UN has been given the privilege of using the allotted property as guests of the State of Israel. But the illegal work on the historic building, and the additional illegal building on State Land without the proper permits continues. The work in fact is causing environmental damage to surrounding areas."

Deutch added, "if the tenant [the UN] doesn't know how to behave it seems that the time has come for the government of the State of Israel to find a replacement tenant. It's no secret the UN abuses Israel at every opportunity."

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...