17 juli 2017

Joden betreden de Tempelberg - zonder Waqf escort

Jews ascend Temple Mount - sans Waqf Arnon Segal

Voor de eerste keer in jaren bezoeken de Joden Tempelberg zonder te worden geschaduwd door ambtenaren van de Jordaanse Waqf.

De Israëlische politie heeft de Joden toegestaan om de Tempelberg maandag te bezoeken, ondanks de afwezigheid van ambtenaren van Waqf, hiermee zorgend dat voor het eerst in jaren de Joden de heilige site konden bezoeken zonder door de vertegenwoordigers van de Jordaanse organisatie te worden begeleid.

Het bezoek van maandag was de eerste door Joden sinds de terrreur aanslag van afgelopen vrijdag waarbij twee officieren van de Grens Police gedood werden en een derde gewond raakte.

Terwijl ambtenaren van de Waqf - het Jordaanse overheidslichaam dat de heilige plaatsen op de berg beheert - doorgaans Joodse bezoekers begeleiden om te voldoen aan de regelgeving die het Joodse gebed op de berg verbiedt, hebben Waqf-ambtenaren geweigerd te voldoen aan nieuwe veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld na vrijdag de aanval .

In het nasleep van de aanval, waarin drie Israëlische Arabische terroristen automatische wapens gebruiken die op de berg waren gesmokkeld, hebben de Israëlische politie metaaldetectoren en extra beveiligingscamera's geplaatst rondom de ingangen naar de heilige plaats. De nieuwe beveiligingsmaatregelen hebben geleid tot een oproep van de Palestijnse Autoriteit, de Jordaanse Waqf en de Jordaanse regering, die een terugkeer naar de status quo van hiervoor eiste.

In de loop van het weekend heeft de politie drie Waqf-ambtenaren gearresteerd die worden verdacht om de terroristen geholpen te hebben.

Op zondag hield de lagere kamer van het Jordaanse parlement een gedenkceremonie onder leiding van de Spreker van het Huis ter ere van de terroristen.

170717-harhabayit.mp4


Deze wapens zijn in het weekend gevonden. Het doel is om levens te redden, niet om de aanbidders bij de Tempelberg te vernederen, bericht op twitter van United with Israel. (Waar in uw aanbiddingshuizen kunnen we ook zo’n arsenaal vinden?Red)

Jews ascend Temple Mount - without Waqf escort

For the first time in years, Jews visit Temple Mount without being shadowed by officials from the Jordanian Waqf.

Israeli police permitted Jews to visit the Temple Mount Monday, despite the absence of Waqf officials, marking the first time in years that Jews have been able to visit the holy site without being escorted by representatives of the Jordanian organization.

Monday’s visit was the first by Jews since a terror attack on Friday left two Border Police officers dead and a third wounded.

While officials from the Waqf – the Jordanian trust which manages Muslim holy sites on the Mount – typically escort Jewish visitors to ensure compliance with regulations prohibiting Jewish prayer on the Mount, Waqf officials have refused to comply with new security measures put in place after Friday’s attack.

In the wake of the attack, in which three Israeli Arab terrorists used automatic weapons which had been smuggled onto the Mount, Israeli police have placed metal detectors and additional security cameras around the entrances to the holy site. The new security measures prompted an outcry from the Palestinian Authority, the Jordanian Waqf, and the Jordanian government, which demanded a return to the status quo ante.

Over the weekend, police arrested three Waqf officials suspected of aiding the terrorists.

On Sunday, the lower chamber of the Jordanian parliament held a memorial ceremony led by the Speaker of the House in honor of the terrorists.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...