20 juli 2017

Kunst project van de kinderen van Jeruzalem mikt op het Guinness Book of records.

Mayor Nir Barkat visiting a nursery school in the Kiryat Yovel neighborhood that’s participating in Children Dreaming Jerusalem. Photo courtesy of Jerusalem municipality

Kinderen die dromen in Jeruzalem, een tentoonstelling van schilderijen van 5.000 kleuters, zullen worden geplaatst op de plafonds van de tram (Light Rail).

Zo’n 5.000 joodse, christelijke en islamitische pre-scholieren in Jeruzalem - met inbegrip van seculiere, ultra-orthodoxe, Arabische en special-onderwijs studenten - zijn bezig met het maken van schilderijen voor het “Children Dreaming Jerusalem”-project.

De foto’s worden geplaatst op de plafonds van Jeruzalem’s Light Rail zodat iedereen er van kan genieten. En omdat ze van mening zijn dat het project ongekend is in omvang, zijn de organisatoren van plan een aanvraag in te dienen bij het Guinness Book of World Records.

“Jeruzalem is een stad die overal vrienden van Israël maakt en onze stad heeft een belangrijke rol te spelen in de zoektocht naar gelijkheid en integratie,” zei burgemeester Nir Barkat.

"De lichtrail is een as die alle verschillende delen en buurten in onze stad en samenleving verbindt. Om te werken aan eenheid en een gemeenschappelijke taal tussen de verschillende sectoren, zal een zaad van eenheid die op jonge leeftijd wordt gezaaid, de kinderen vele jaren begeleiden. "

Dit jaar's thema voor Israël's openbare onderwijssysteem is Jeruzalem ter viering van de 50ste verjaardag van de hereniging van de oude hoofdstad.

"Kinderen die Jeruzalem dromen, zijn een andere gelegenheid om belangrijke sociale activiteiten van de gemeenschap te ondersteunen die de hoofdstad verenigen en versterken", aldus Yaron Ravid, CEO van CityPass Jerusalem Light Rail. “De werken van de kinderen van Jeruzalem in de Lightrail zullen goed doen voor de kinderen, hun families en al onze passagiers.”

Het project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Ouders, het Ministerie van Onderwijs en diverse agentschappen in de gemeente Jeruzalem.

“Kinderen die in Jeruzalem opgeleid zijn om anderen te tolereren en te respecteren, zijn de toekomst en de hoop voor een ander, verenigd en hechter Jeruzalem dat weet hoe zij alle inwoners ervan omarmt en een boodschap naar de staat Israël en de hele wereld brengen” Zei Barkat. "Dit is niet naïef. Het is een sobere visie dat verandering alleen kan gebeuren als je begint met een kleuterschool met concrete actie. ‘

Kids’ Jerusalem art project aims for Guinness record book

Children Dreaming Jerusalem, an exhibition of paintings by 5,000 preschoolers, will be mounted on the ceilings of light-rail cars.

Some 5,000 Jewish, Christian and Muslim preschoolers across Jerusalem – including secular, ultra-Orthodox, Arab East Jerusalem and special-education students – have been busy creating paintings for the Children Dreaming Jerusalem project.

The pictures will be placed on the ceilings of Jerusalem light-rail cars for all to enjoy. And because they believe the project is unprecedented in scale, the organizers plan to submit an application to the Guinness Book of World Records.

“Jerusalem is a city that makes all of Israel friends, and our city has an important role to play in the search for commonality and inclusion,” said Mayor Nir Barkat.

“The light rail is an axis connecting all the different parts and neighborhoods in our city and society. To work for unity and a common language among the various sectors, a seed of unity that was sown at an early age will accompany the children for many years to come.”

This year’s theme for Israel’s public education system is Jerusalem, in celebration of the 50th anniversary of the reunification of the ancient capital city.

“Children Dreaming Jerusalem is another opportunity for us to support important community social activities that unite and empower the capital,” said Yaron Ravid, CEO of CityPass Jerusalem Light Rail. “Presenting the works of the children of Jerusalem on the light rail will do good for the children, their families and all our passengers.”

The project is a joint initiative of the Parents’ Association, the Ministry of Education and several agencies in the Jerusalem Municipality.

“Children who are educated in Jerusalem to tolerate and respect others are the future and the hope for a different, united and closer Jerusalem that knows how to embrace all its inhabitants and bring a message to the State of Israel and to the entire world,” said Barkat. “This is not naïve. It’s a sober vision that change can occur only if you start in preschool with concrete action.”

Source: https://www.israel21c.org/kids-jerusalem-art-proje...