12 augustus 2018

Amerikaanse brandweerlieden vergezellen Israëli's in bestrijding brandstichtingsterreur - US Firefighters Join Israelis to Battle Terror Arson Blazes

Brandweerteam, foto, EVP - Firefighting team, Photo, EVP

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëlische brandweerlieden hebben maanden lang gestreden tegen brandstichtingen door ongeveer 1.200 terreuraanvallen. De brandhaarden hebben meer dan 7500 hectare landbouwgrond en natuur vernietigd. Nu vechten Amerikaanse vrijwilligers mee om de vlammen te bestrijden

Bron: CBS News, Julie Stahl, John Waage

"Palestijnse terroristen uit Gaza gebruiken ballonnen en vliegers met brandbommen om via de wind naar Israël te sturen. Op een verschroeid veld bij de grens vonden we een stuk vlieger en enkele stukken in een boom, schijnbaar restanten van een brandgevaarlijke vlieger. Sommige mensen denken dat het speelgoed is - speelgoed voor kinderen - maar het is een zeer dodelijk wapen", zei Shmulik Friedman, commandant van het zuidelijke district van de Israëlische brandweer tegen CBS News. "En we vechten elke dag opdat deze terroristen hun doel niet bereiken".

"Op dat moment is het Emergency Volunteers Project, of EVP, in actie is gekomen. Het Emergency Volunteers Project is een Israëlisch-Amerikaanse organisatie die zich inzet voor één doel en dat is het trainen en inzetten van een Amerikaans reddingsteam in tijden van nood", zei EVP-woordvoerder Eitan Charnoff. “Tien Amerikaanse brandweerlieden arriveerden eind juli in Israël. Nog eens 45 staan klaar om te komen als ze nodig zijn. Onze brandweermannen hebben reeds geholpen bij het blussen van tientallen branden in de afgelopen week in het Zuiden van Israël. Wanneer de vrijwilligers, gesponsord door de Jewish Federations of North America, arriveren kunnen ze gelijk aan de slag. Onze Amerikaanse vrijwilligers zijn van tevoren getraind over hoe ze hier moeten werken - niet alleen in termen van uitrusting, tactiek of dreigingen, maar ook op het gebied van cultuur".

Corey Rea uit Ft. Worth, TX en Aston Bright, uit Plantation, FL, zijn beide Amerikaanse EVP-vrijwillige brandweerlieden. 

Corey Rea, EVP-vrijwilliger uit Ft. Worth, Texas,  Foto CBN News, Jonathan Goff 


"In februari 2017 ben ik op reis gegaan om getraind te worden", vertelde Rea aan CBN News tijdens een vrij moment. Op die manier hoeven ze ons niet te trainen wanneer we hier aankomen, ik stap uit het vliegtuig en ga aan het werk."


Aston Bright, EVP-vrijwilliger uit Plantation, Florida,  Foto CBN News, Jonathan Goff

"Brandweerlieden spreken een universele taal," zei Bright tegen CBN News. "Je haalt een slang tevoorschijn en je spuit water op het vuur, je gebruikt een bijl en je hakt iets doormidden. Brandweerlieden houden ervan om dingen ‘kapot’ te maken, het is universeel. Maar sommige dingen zijn anders, zoals het bestrijden van branden terwijl je onder vuur ligt. Dit is een gepantserde, kogelvrije brandweerauto," zei Bright, staande bij een brandweerauto. "Dit is de eerste keer dat ik in een dergelijke brandweerauto zit, maar het is nodig omdat we zo dicht bij de grens met Gaza zijn."

Foto CBN News, Jonathan Goff

Bright zei, "als er een brand is die te dicht bij de grens met Gaza ligt, neemt de IDF het bluswerk over om ervoor te zorgen dat we niet binnen het bereik van de sluipschutters van Hamas komen".

Rea zei dat hij zich volledig op zijn gemak voelt bij het werken met de Israëlische brandweerlieden. "De brandweermannen hier zijn geweldig, ze zijn het neusje van de zalm," zei Rea. "Het maakt niet uit waar de brand is of wat je blust, ik heb vertrouwen in deze jongens. Ik bedoel, ze geven me rugdekking". We zijn hier met het leger en de luchtmacht en dit is zoals we in Texas zeggen, niet hun eerste rodeo".

Rea en Bright, beide christenen, zeggen dat hun geloof een rol speelde in hun beslissing. "Ik kan geen huizen bouwen, ik ben geen dokter, maar ik kan branden blussen en dat is hoe ik kan dienen", zei Rea. "De Bijbel zegt dat je een vriend van Israel moet zijn en dat de Joden het uitverkoren volk zijn en daarom voelde ik me geleid om op de één of andere manier te helpen en branden blussen is mijn ding".

"Wanneer iemand een heilig land probeert te verbranden is het zowel voor de Joden als voor de christenen een belediging voor de mensheid en daar moeten we op reageren", zei Bright.

Friedman zei dat het werken met de Amerikanen meer is dan het bestrijden van bosbranden. "Het gaat veel dieper dan de aanwezigheid van 10 brandweerlieden; het is een broederschap tussen onze twee naties", zei Friedman.

"We moeten de staat Israël en het Joodse volk beschermen en de Verenigde Staten voegt zich in deze strijd bij hen en we zijn blij om hier te zijn", zei Bright.

-------------

ENGLISH

For months, Israeli firefighters have battled arson fires caused by some 1,200 terror attacks. The fires have burned more than 7,500 acres of farmland and nature. Now American volunteers are fighting the flames with them

By: CBS News, Julie Stahl, John Waage

"Palestinian terrorists are using balloons and kites combined with a summer wind to carry their fire from Gaza to Israel. In a scorched field near the border we found a piece of a kite with more pieces hanging in a tree – apparent debris from one of the incendiary weapons. Some people can think it's like a toy – children's toy – but it's a very deadly weapon", said Shmulik Friedman, commander of the Southern District of the Israeli Fire Service to CBN News. "And we are fighting every day to prevent any achievement from these terrorists".

"That's when the Emergency Volunteers Project, or EVP, stepped in to help. The Emergency Volunteers Project is an Israeli-American organization dedicated to a single goal and that's training and deploying American rescue personnel to Israel in times of crisis", said EVP spokesman, Eitan Charnoff. "Ten American firefighters came for about 10 days. Another 45 are on standby to come if they're needed. Our firefighters have assisted putting out literally dozens of fires over the past week here in southern Israel. Sponsored by the Jewish Federations of North America, when the volunteers arrive they're ready to go. Our American volunteers are trained in advance about how to work here – not just in terms of what equipment is different, what tactics are different, what threats are different but they're also taught the culture here in Israel". 

Corey Rea from Ft. Worth, TX, and Aston Bright, from Plantation, FL, are both American Firefighters.

Corey Rea, EVP volunteer from Ft. Worth, Texas, Photo, CBN News, Jonathan Goff


"In February of 2017, I came on a trip to be trained", Rea told CBN News, while on a break. "That way when we get here in a deployment, they don't have to train me. I get off the airplane and I go to work".


Aston Bright, EVP volunteer from Plantation, Florida, Photo, CBN News, Jonathan Goff

"Firefighters, there's a universal language to it", Bright told CBN News. "You pull out a hose and you spray the water on the fire, you pull an ax and you cut something. Firefighters we like to break things. It's universal. But some things are different, like fighting fire while under fire. This is actually an armor-plated, bullet-proof fire engine," Bright said standing next to a firetruck that looked like any red firetruck. "This is the first time I've ever been on a fire engine quite like this but that's necessary because we are so close to the Gaza border".

Photo CBN News, Jonathan Goff

Bright said that if there's a fire that's too close to the Gaza border then the Israel Defense Forces takes care of it so they aren't in range of Hamas sniper fire.

Rea said he feels completely comfortable working with the Israeli firefighters. "The firefighters here are amazing. They're like the best of the best", Rea said. "It doesn't matter where the fire is or what it is you put the fire out but also I have faith in these guys. I mean they've got my back. We're here with the army and the air force and this isn't as in Texas we say, this is not their first rodeo".

Rea and Bright, both Christians, say their faith played a part in their decision. "I can't build houses, I'm not a doctor but I can put out fires and so that's how I serve", Rea said. "As a believer, the Bible says be a friend of Israel and the Jews are the chosen people and so I felt led to serve in some way and so that's all I know how to do".

"When someone tries to burn down very sacred holy lands, not only for Jews but for Christians it's an affront to humanity and we have to stand up to that", said Bright.

Friedman said working with the Americans is more than fighting fires. "It's much more than 10 firefighters because it's the spirit of the brotherhood between our two nations", Friedman said.

"We have to protect the State of Israel and the Jewish people and the United States is here in this fight with them and we're glad to be here", Bright said.