21 augustus 2018

Israëlisch ministerie van Onderwijs stelt financiën beschikbaar voor gezamenlijk Evangelisch/ Israëlisch Leadership Program - Education Ministry funding joint Evangelical/Israeli Leadership

Een activiteit in het National Leadership Centre met de stad Ariel op de achtergrond  (Foto: Oksana Art / Haaretz / Screenshot) - An activity at the National Leadership Center with the town of Ariel in the background (Photo: Oksana Art/Haaretz/Screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen”, Exodus 18:21

Bron: Adam Eliyahu Berkowitz, 20 augustus 2018


Voor de eerste keer verstrekt het Israëlische ministerie van Onderwijs een financiering aan deelnemers van het National Leadership Program (NLP), opgericht en gerund door evangelische christenen.

Een contract voor 1 miljoen sjekel ($ 270.000) zal het 3.000 tot 4.000 Israëlische middelbare scholieren mogelijk maken om deel te nemen aan de buitenactiviteiten van de op de Bijbel gebaseerde programma's van de NLP. De financiering is bestemd voor Ethiopische studenten.

Het National Leadership Center werd in 2010 geopend in Ariel, Samaria. Meer dan 47.000 deelnemers, waaronder Israel Police, IDF, de veiligheidstroepen, zakelijke groepen en jongeren uit alle delen van Israël, hebben aan de programma's deelgenomen. Volgens de website www.leadership-ariel.co.il, is de missie "het aanmoedigen van deelnemers om hun doel in het leven duidelijk te krijgen en meer te weten te komen over de geest van Bijbels leiderschap door persoonlijke toepassing van deze waarden in hun leven”.

_____________    

ENGLISH

"You shall also seek out from among all the people capable men who fear Hashem, trustworthy men who spurn ill-gotten gain" Exodus 18:21 (The Israel Bible™)

By Adam Eliyahu Berkowitz, August 20, 2018


For the first time, the Israeli Education Ministry is providing funding to sponsor participants at the National Leadership Program (NLP), established and run by Evangelical Christians.

A contract for 1 million shekels ($270,000) will allow 3,000 till 4,000 Israeli high school students to participate in the  NLP’s outdoor experiential Bible-based programs. The funding has been earmarked for Ethiopian students.

The National Leadership Center was opened in 2010 in Ariel, Samaria. More than 47,000 guests including Israel Police, IDF, the security forces, corporate groups and youth from all parts of Israel have participated in the programs. According to their website, www.leadership-ariel.co.il, their mission statement is "to encourage participants to clarify their purpose in life and to learn about the spirit of biblical leadership through personal application of these values in their lives”.