17 november 2018

​"Bijbel belooft dat God voor het Joodse volk zal zorgen" - “Bible promises that God will take care of the Jewish people”

Dr. Charlotte Phillips (Foto: Arutz Sheva) - Dr. Charlotte Phillips (Photo: Arutz Sheva)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Video: Vooraanstaand Evangelist Zionist Dr. Charlotte Phillips vertelt Arutz Sheva waarom zij van Israël houdt

Bron: Arutz Sheva, Eliran Aharon, 17 november 2018


Gerenommeerde christelijke Zionist Dr. Charlotte Phillips vertelde Arutz Sheva in een interview waarom zij van Israël houdt en over de centrale plaats die het land Israël in de Bijbel speelt.

"Ik ben hier voor de conferentie 'O Jerusalem, Jerusalem' als een christen-zionist en een aanhanger van Israël en het Joodse volk”, zei Phillips.

Op de vraag waarom zij Israël steunt, zei Phillips dat "wij geloven dat de erfenis van onze Bijbel, dat alles wat God heeft gezegd over het koninkrijk van God, in dit land geworteld is en dat het erg belangrijk voor ons is om dit gegeven hier te koesteren, te ondersteunen en ons te verbinden met Israël en het Joodse volk".


(Video: interview alleen in Engels)

(Video: Arutz Sheva)

____________

ENGLISH

Video: Prominent Evangelical Zionist Dr. Charlotte Phillips tells Arutz Sheva why she loves Israel

By: Arutz Sheva, Eliran Aharon, November 17, 2018


Renowned Christian Zionist Dr. Charlotte Phillips told Arutz Sheva in an interview why she loves Israel and the central place the Land of Israel plays in the Bible.

"I'm here for the 'O Jerusalem Jerusalem' conference as a Christian Zionist and a supporter of Israel and of the Jewish people”, said Phillips.

Asked why she supports Israel, Phillips said that "here we believe that the heritage of our Bible, that everything God spoke about concerning the kingdom of God is rooted in this land and it is very important for us to be here nurturing, supporting, and connecting to Israel and the Jewish people".


(Video: Arutz Seva)