31 december 2018

​'Oude profetieën worden gerealiseerd': Netanyahu's december boodschap aan de christenen - 'Ancient prophesies are being realized': Netanyahu's holiday message to the Christians

Benjamin Netanyahu (Foto: CBN News) - Benjamin Netanyahu (Photo: CBN News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In een oprechte december boodschap sprak de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn dank uit aan christenen over de hele wereld, en in het bijzonder aan de VS, voor hun krachtige steun aan de Joodse staat

Bron: CBN News, Crystal Woodall, 29 december 2018


"We zijn verenigd in een gedeelde lotsbestemming, ik wil u bedanken voor al uw steun", zei hij in een vooraf opgenomen videoboodschap. De Israëlische leider ging verder met erop te wijzen, dat gelovigen leven in een tijd waarin Bijbelse profetieën zich razendsnel ontvouwen.

"We leven in historische tijden, de oude profetieën worden gerealiseerd", zei hij. "Het volk van Israël is hun ballingschap aan het verlaten, keerde terug naar het Beloofde Land, bouwde Zion, herenigde onze eeuwige hoofdstad, Jeruzalem. Bovendien werd de Amerikaanse ambassade daar onlangs naar toe verhuisd tijdens een historische actie van president Trump”, voegde hij eraan toe. "Dit is allemaal van groot belang, we zijn getuige van de droom van de eeuw, de dromen van het millennium worden gerealiseerd. En dat kunnen we doen met uw geweldige steun”.

Netanyahu merkte op, dat de gedeelde religieuze erfenis van christenen en Joden niet verloren is gegaan in de staat Israël. "Alleen in Israël kan het christendom in het Midden-Oosten opbloeien", zei hij. "We begrijpen onze erfenis, we begrijpen onze gemeenschappelijke erfenis en we begrijpen onze toewijding aan een gemeenschappelijke toekomst. We zijn verenigd in een gedeelde lotsbestemming. Ik weet wat voor geweldige vrienden u bent", besloot hij.

__________

ENGLISH    

In a heartfelt holiday message, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed his gratitude to Christians around the world, and in the US in particular, for their strong support of the Jewish state

By: CBN News, Crystal Woodall, December 29, 2018


"We're united in a shared destiny. I want to thank you for all your support”, he said in a pre-recorded video message. The Israeli leader went on to point out that believers are living in a time when biblical prophecies are unfolding at lightning speed.

"We live in historic times. The ancient prophecies are being realized”, he said. "The people of Israel have ingathered their exiles, come back to the Promised Land, built Zion, reunited our eternal capital, Jerusalem. And in fact, the American Embassy was just recently moved there in a historic move by President Trump”, he added. "This is all important. What we're witnessing is the dream of centuries, the dreams of millennium being realized. And we're doing it with your tremendous support”.

Netanyahu noted that the shared religious heritage of Christians and Jews was not lost on the state of Israel. "Only in Israel has Christianity blossomed in the Middle East”, he said. "We understand our heritage, we understand our common heritage and we understand our commitment to a common future. We're united in a shared destiny. I know what tremendous friends you are”, he concluded.