11 november 2018

Video: Laat God’s boodschap even duidelijk tot u doordringen, voordat we verder gaan met de nieuwsberichten - Video: Let God's message clear to you, before we continue with the news​

(Foto: Sara Yoheved Rigler) - (Photo: Sara Yoheved Rigler)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Video: Come Home - een adembenemende muziekvideo over Israël

Bron: aish, Kislev, November 11, 2018


Laten we gewoon naar huis komen en ons dan concentreren op de gebeurtenissen in de hele wereld volgens Gods plan

Na 2000 jaar te hebben doorgebracht in ballingschap door het Joodse volk, begint het Joodse volk eindelijk terug te keren naar het Land wat hen door God is beloofd.

God’s geschreven Woord komt tot uiting. We leven in een bijzondere tijd. Alle profetieën komen tot uiting, nu, in 2018. Trek u even terug uit uw dagelijkse aardse beslommeringen en sta stil bij het plan van God. Ook u christen, want u bent een tak aan de olijfboom ...... als u dat wilt

Daarna gaan we verder met de nieuwsberichten uit de wereld ……


(Video: Scott Grella Production, mix and master: Ben Wallick, Pian: Mendy Portnoy)

___________

ENGLISH    

Video: Come Home - a breathtaking music video about Israel

By: aish, Kislev, November 11, 2018


Let's just come home and then concentrate on the events around the world according to God's plan

After spending 2000 years in exile of the Jewish people, the Jewish people finally return to the Land that God has promised them. God's written Word is expressed. We live in a special time. All prophecies are expressed, now, in 2018. Just take a break from your daily earthly worries and reflect on the plan of God. You too Christian, because you are a branch of the olive tree ...... if you want to

Then we will continue with the news from the world ......


(Video: Scott Grella Production, mix and master: Ben Wallick, Pian: Mendy Portnoy)