24 november 2018

​Israël, Je staat er niet alleen voor – Israel, You’re not alone

(Foto: HaYovel) - (Photo: HaYovel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een verklaring van uw eigen toewijding aan Israël

Bron: HaYovel, oktober 2015


In de voetsporen van het "I Believe" van zijn broer Joshua Waller, bracht Zac Waller het krachtige, emotionele nummer "Israel You're Not Alone", uit.

Als een verklaring van uw eigen toewijding door schouder aan schouder te staan met Israël, en samen met haar door dik en dun te gaan, moedigen we u aan deze muziekvideo te delen met iedereen die u kent. Samen maken we een verschil!

----------    

IsraelCNN: Dit nummer is uitgebracht in 2015. Het is nu 2018 en de tekst ervan tezamen met de woorden van Netanyahu in deze video, geeft de exacte situatie van vandaag weer, misschien zelfs meer dan ooit. Alstublieft, laat Israël weten dat u er voor haar bent. Niet alleen via meningen, maar ook in DOEN. Bid, zoek naar groepen die Israël steunen op social media en deel in hun activiteiten, breng Israël onder de aandacht in uw kerk, neem deel aan projecten voor Israël of start er één. LAAT ZIEN hoe het is om christen te zijn


(Video: YouTube)

_________

ENGLISH

A declaration of your own commitment to stand with Israel

By: HaYovel, October 2015


Following in the steps of his brother Joshua Waller's "I Believe", Zac Waller delivered a powerful, moving song called "Israel You're Not Alone”.

As a declaration of your own commitment to stand with Israel through the thick and thin, we encourage you to share this music video with everyone you know. Together we are making a difference!

---------- 

IsraelCNN: This song is released in 2015. It’s now 2018, and the lyrics of the song together with the words of Netanyahu, this video reflects the exact situation of today, maybe even more than ever. Please, let Israel know you’re there for her. Not only in your opinions, but ACT. Pray, look for Israel support groups on social media and share in their activities, bring Israel under the attention of your church, participate in projects for Israel or start one. SHOW what it’s like to be a Christian


(Video: YouTube)