28 juli 2018

Herdenking Joods Kindermonument in Rotterdam - 30 juli 2018

Foto Roel Dijkstra

Maandag 30 juli zal in Rotterdam de jaarlijkse herdenking bij het Joods Kindermonument en de ‘Muur’ plaatsvinden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Rotterdamse Joden en Joden uit het zuidelijke deel van Zuid-Holland weggevoerd via de Rotterdamse haven. Van de loods die als verzamelpunt diende, Loods 24 (tegenwoordig op de Kop van Zuid), is een deel van de muur bewaard gebleven ter herinnering van de deportaties. In 2013 is hier het Joods Kindermonument omheen gebouwd. Hierin staan de namen gegraveerd van de 686 kinderen tot 12 jaar die in de loop van de oorlog Loods 24 hebben gepasseerd.

Geschat wordt dat in totaal zo’n 6800 Joden uit Rotterdam zijn weggevoerd, veelal naar de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Slechts 144 personen hebben dit overleefd.

Bij de ‘Muur’ en het Joods Kindermonument worden de deportaties van de Rotterdamse Joden jaarlijks herdacht. Dit jaar zullen er onder andere toespraken zijn van de locoburgemeester van Rotterdam en de Politiechef Eenheid Rotterdam. Het precieze programma kunt u hier vinden.

De ceremonie begint om 20:00 en sluit af met een defilé rond 20:50. Het monument bevindt zich op de Eva Cohen-Hartogkade aan de Stieltjesstraat.

Bron: CIDI