21 maart 2019

2019-03-21-17.45: Meer onderzoek nodig naar steekpartij Albert Cuyp - More research is needed into the Albert Cuyp stabbing

De Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Foto: Michelle Milla/Flickr - The Albert Cuyp market in Amsterdam. Photo: Michelle Milla / Flickr

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In Nederland / Door: Paul van der Bas / 21 Mrt. 2019

Zaterdag werden twee mensen neergestoken op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Het gaat om een Joodse vader en zoon, werkzaam als meubelverkopers. Beide slachtoffers waren in levensgevaar en zijn in het ziekenhuis behandeld. De verdachte is aangehouden, in zijn woning werd door de politie een lang steekwapen aangetroffen.

Er doen verschillende verhalen de ronde over de toedracht van de steekpartij. Volgens sommige getuigen zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie, maar er wordt ook gesproken over een mogelijk radicaal en/of antisemitisch motief. De verdachte is eerder onderzocht in verband met radicalisering. Uit dit onderzoek kwamen geen aanwijzingen voor radicalisering naar voren, aldus een woordvoerder van het OM. Het OM zegt niets uit te sluiten, maar geeft wel aan dat er geen reden is om aan te nemen dat een radicaal motief een rol speelt.

De verklaring van de slachtoffers zelf doet anders vermoeden. Zo vertelt de vader aan de Telegraaf dat de verdachte “veranderd” leek na een verblijf in het Midden-Oosten: “Maar nadat hij zes of zeven weken in het buitenland was geweest, ik geloof naar Syrië of Egypte, was hij veranderd. Veel met de Koran bezig, hij sprak plotseling niet meer met ons. Hij had zijn hoofd kaal geschoren, en was alleen nog maar aan het bidden. Hij leek ook ineens weer kwaad op ons”.

Volgens diverse ooggetuigen – en volgens de politie – speelde er al langer een conflict tussen de neergestoken Joodse ondernemers en verdachte, een waterpijpverkoper van Egyptische komaf. Bovendien zou de verdachte zijn buurt al langer ‘terroriseren’.

CIDI roept het Openbaar Ministerie op om de mogelijkheid van een radicaal en/of antisemitisch motief grondig te onderzoeken. Het eerdere onderzoek waaruit zou blijken dat er geen sprake is van radicalisering, is mogelijk achterhaald nu bekend is dat de verdachte na verblijf in het Midden-Oosten plotseling een stuk vromer werd. Ook het feit dat uitgerekend een Joodse vader en zoon doelwit waren van de steekaanval, roept vragen op.

Op dit moment liggen alle opties nog open. Alleen grondig onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van een uit de hand gelopen ruzie, of dat de verdachte een radicaal motief had voor zijn daad.

Bron CIDI.NL

____________________________________________

ENGLISH (Google translation)

IN THE NETHERLANDS / BY: PAUL VAN DER BAS / 21 MART 2019

On Saturday two people were stabbed at the Albert Cuypmarkt in Amsterdam. It is about a Jewish father and son, working as furniture sellers. Both victims were in danger and were treated in the hospital. The suspect was arrested, the police found a long stab weapon in his home.

There are various stories about the circumstances of the stabbing. According to some witnesses it would be a quarrel that got out of hand, but there is also talk of a possible radical and / or anti-Semitic motive. The suspect has previously been investigated in connection with radicalization. No indications of radicalization emerged from this study, according to a spokesperson for the OM. The OM says that it does not exclude anything, but does indicate that there is no reason to believe that a radical motive plays a role.

The statement of the victims themselves suggests otherwise. For example, the father tells the Telegraaf that the suspect seemed "changed" after a stay in the Middle East: "But after he had been abroad for six or seven weeks, I believe to Syria or Egypt, he had changed. Doing a lot with the Koran, he suddenly stopped talking to us. He had shaved his head and was only praying. He suddenly seemed angry with us again ”.

According to various eyewitnesses - and according to the police - there has been a conflict between the stabbed Jewish entrepreneurs and the accused, a water pipe vendor of Egyptian descent, for some time. Moreover, the suspect has been "terrorizing" his neighborhood for some time.

CIDI calls on the Public Prosecution Service to thoroughly investigate the possibility of a radical and / or anti-Semitic motive. The earlier investigation, which would show that there is no radicalization, may have become obsolete now that it is known that the suspect suddenly became a lot more devouted after a stay in the Middle East. The fact that a Jewish father and son were the target of the stab attack also raises questions.

At the moment all options are still open. Only thorough investigation can show whether there has been a quarrel that has gotten out of hand, or whether the suspect had a radical motive for his act.

Credits: CIDI.NL